Aktuality

Späť Svetový deň obezity 2024: Pozrite si výsledky regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy

Prinášame vám výsledky úvodného regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl. Druhý ročník súťaže pri príležitosti Svetového dňa obezity 2024 vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z.

Na regionálne úrady verejného zdravotníctva počas marca prichádzali desiatky nápaditých výtvarných prác. Vytvorili ich spoločnými silami kolektívy žiakov v triedach základných škôl na celom Slovensku. Na každom z 36 regionálnych úradov následne porota vybrala ten výkres, ktorý svojim nápadom a spracovaním najlepšie zachytil tému zdravej životosprávy, ktorou sa dá znižovať riziko vzniku obezity. Žiaci využívali rôzne výtvarné techniky vrátane maľby, kreslenia, koláže či lepenia. Téma súťaže pre rok 2024 znela: „Ovocie a zelenina ako superhrdina“

Všetkých 36 prác

Všetkých 36 prác, ktoré zvíťazili v úvodnom regionálnom kole
 a postúpili do krajského „semifinále“ súťaže (pdf, 4,1 MB)

Máme radosť, že súťaž u detí vyvolala ohlas a zároveň chceme srdečne poďakovať všetkým zapojeným triedam, školám a vedúcim pedagógom. Vďaka tejto aktivite žiaci mohli medzi sebou diskutovať a premýšľať, ako čo najlepšie zobraziť “superschopnosti” zeleniny a ovocia, ako sú napríklad podpora správnej činnosti rozličných orgánov, alebo posilňovanie obranyschopnosti tela pred škodlivými látkami či patogénmi.

Z regionálnych víťazných prác už krajské poroty vybrali osem „semifinalistov“. Spomedzi nich napokon vzíde úplný víťaz súťaže, ktorý získa ako cenu praktický workshop z programu Skutočne zdravá škola. Tému zaujímavého semináru si víťazná trieda bude môcť vybrať sama z ich pestrej ponuky workshopov.

O výsledkoch vás budeme informovať a víťazné projekty radi zverejníme na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR aj webovej stránke Skutočne zdravej školy.

Pravidlá súťaže nájdete zverejnené tu.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR