Aktuality

Späť Svetový deň obezity 2024: Celoslovenská výtvarná súťaž pre základné školy

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou, o.z., vyhlasuje 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity.

Milé žiačky, žiaci a pedagógovia základných škôl, radi by sme vás pozvali zapojiť sa do 2. ročníka výtvarnej súťaže, ktorá sa realizuje pri príležitosti Svetového dňa obezity. 

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marec. V tejto súvislosti by sme radi poukázali na dôležitosť prevencie obezity, nakoľko toto ochorenie spôsobuje množstvo komplikácií a veľmi ľahko potrápi celé naše telo.

Prevencia obezity je pritom častokrát jednoduchá a účinná. Do svojho bežného dňa potrebujeme zaradiť zdravú výživu či dostatok pohybu. Netreba tiež zabúdať na kvalitný spánok či obmedzenie dlhého sedenia pri televízii, telefóne či počítači.

Radi by sme vás povzbudili k zapojeniu sa do výtvarnej súťaže, v ktorej máte priestor umelecky zobraziť zeleninu a ovocie, ktorí sú našimi superhrdinami práve v prevencii nadváhy a obezity. 

Logo UVZ SR Skutočne zdravá škola

 

Pravidlá súťaže

Súťažia medzi sebou triedy základných škôl z celého Slovenska, nie jednotlivci. Znamená to, že so spolužiakmi z vašej triedy urobíte spoločnými silami iba jedno súťažné dielo. Úlohou je vizuálne zaujímavo spracovať tému do výtvarnej práce. 

Téma súťaže pre rok 2024 znie: „Ovocie a zelenina ako superhrdina“

Každá trieda vytvorí svoj vlastný projekt na výkres, ktorý následne odfotí a do termínu 28.3.2024 zašle na kontaktnú mailovú adresu, ktorú určil príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Súťaž bude prebiehať v troch kolách:

1. kolo: Prvé je kolo regionálne, kde regionálne úrady verejného zdravotníctva vyberú 36 víťazov za celé Slovensko. Títo víťazi postúpia do krajského kola. 
2. kolo: V druhom krajskom kole spoznáme 8 víťazov, ktorí postúpia do celoslovenského tretieho kola. 
3. kolo: V celoslovenskom kole sa určí úplný víťaz súťaže, ktorý získa ako cenu praktický workshop z programu Skutočne zdravá škola podľa vlastného výberu z ponuky.

Bližšie informácie a podmienky súťaže:

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každá trieda zo základných škôl v Slovenskej republike. Do súťaže sa nezapájajú jednotlivci, iba trieda ako celok.
 2. Projekt má byť vytvorený žiakmi danej triedy. Má sa týkať témy, ktorá je určená vyššie.
 3. Projekt má byť pripravený na výkres rozmeru A2 alebo A3. Na jednu triedu pripadá jeden výkres. Ide o výtvarnú súťaž, z tohto dôvodu by mal byť prevažne kreslený/maľovaný, poprípade môžete využiť iné výtvarné techniky (koláž obrázkov, strihanie, lepenie atď.). Taktiež môže projekt v malej miere obsahovať písaný text. 
 4. Termín odovzdávania projektov je 28. marec 2024, do tohto dňa je potrebné svoj projekt vytvoriť, v dostatočnej kvalite odfotiť a zaslať na mailovú adresu, ktorú určil príslušný regionálny úrad. Projekt musí byť zaslaný z verejne prístupnej mailovej adresy školy, nie zo súkromnej mailovej adresy.
 5. Projekt nemôže zahŕňať fotografie osôb či detí z triedy. Projekt ani zaslaný e-mail tiež nemôže zahŕňať žiadne osobné údaje žiakov ani iných osôb. 
 6. Predmet mailu a názov súboru (fotografie projektu): 
 7. Do predmetu mailu je potrebné napísať: „Súťaž – svetový deň obezity“ – (ročník) – (názov školy). Ilustračný príklad premetu mailu: Súťaž – svetový deň obezity – 3.A – ZŠ Trnavská cesta, Bratislava. Rovnako je potrebné pomenovať aj prílohu mailu – fotografiu projektu.  
 8. Hodnotenie sa bude odvíjať od dodržania témy a taktiež od myšlienky a originality projektu. Vyhlásenie finalistov prebehne najprv na regionálnej úrovni. Následne sa vyhodnotia krajské kolá a súťažné príspevky sa zašlú do celoslovenského kola. Víťaz celoslovenského kola, tak ako aj víťazi prvých dvoch kôl, budú o svojom postupe či výhre informovaní. Víťazné projekty budú následne zverejnené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR aj webe Skutočne zdravej školy. 
  •    Predpokladaný termín hodnotenia regionálneho kola: 2. - 4.4.2024
  •    Predpokladaný termín hodnotenia krajského kola: 5. - 9.4.2024
  •    Predpokladaný termín hodnotenia celoslovenského kola: 10. - 12.4.2024
 9. Do súťaže budú zaradené všetky fotografie projektov, ktoré budú zaslané do termínu 28. marca 2024 na určenú mailovú adresu a zároveň budú spĺňať podmienky uvedené vyššie.

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky súťaže, nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR