Aktuality

Späť Svetový deň obezity 2023: Pozrite si výsledky regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy

Prinášame vám výsledky úvodného regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl, ktorú pri príležitosti Svetového dňa obezity 2023 vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. 

Regionálne kolo súťaže pre Svetový deň obezity - obrázok výtvarnej súťaže

  • Žiaci v triedach na 1. stupni mali za úlohu zaujímavo spracovať tému zdravej desiaty. 
  • Žiaci z tried na 2. stupni zas mali zachytiť aktivitu, ktorú môžu ľudia jednoducho zaradiť do svojho bežného dňa a vďaka tomu znižovať riziko vzniku obezity.

Na regionálne úrady verejného zdravotníctva počas marca prichádzali desiatky nápaditých a úžasne farebných výkresov. Vytvorili ich kolektívy žiakov v triedach základných škôl na celom Slovensku. Na každom z 36 regionálnych úradov následne porota vybrala ten výkres, ktorý svojim nápadom a spracovaním najlepšie zachytil tému zdravej životosprávy, ktorou sa dá znižovať riziko vzniku obezity. Žiaci využívali rôzne výtvarné techniky vrátane maľby, kreslenia, koláže či lepenia. 

Všetkých 36 prác, ktoré zvíťazili v úvodnom regionálnom kole 
a postúpili do krajského „semifinále“ súťaže
(pdf, 62,6 MB)

Máme veľkú radosť, že súťaž u detí vyvolala ohlas a týmto chceme srdečne poďakovať všetkým zapojeným triedam, školám a vedúcim pedagógom. Vďaka tejto aktivite žiaci mohli medzi sebou živo diskutovať a premýšľať, čo (ne)má byť súčasťou školskej desiaty a ako môže každý z nás žiť o niečo zdravšie a aktívnejšie. Pri spoločnom vymýšľaní a príprave výkresov tak každá trieda zážitkovo spoznávala zásady zdravej životosprávy. 

Z regionálnych víťazných prác už v týchto dňoch krajské poroty vyberajú osem „semifinalistov“. 

Spomedzi nich potom vyberieme úplného víťaza súťaže, ktorý získa ako cenu praktický workshop z programu Skutočne zdravá škola. Tému zaujímavého semináru si v triede budú môcť vybrať sami z tejto ponuky.  

Predpokladaný termín hodnotenia záverečného celoslovenského kola je 3. - 5.4.2023. O výsledkoch vás budeme informovať a víťazné projekty radi zverejníme na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR aj webovej stránke Skutočne zdravej školy.

Podrobné pravidlá súťaže boli zverejnené.