Aktuality

Späť Svetový deň obezity 2023: Pozrite si krajských víťazov celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy

Prinášame vám výsledky krajského kola celoslovenskej výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl, ktorú pri príležitosti Svetového dňa obezity 2023 vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z.

Výsledky krajského kola - obrázok (png, 3,3 MB)

  • Žiaci v triedach na 1. stupni mali za úlohu zaujímavo spracovať tému zdravej desiaty.
  • Žiaci z tried na 2. stupni zas mali zachytiť aktivitu, ktorú môžu ľudia jednoducho zaradiť do svojho bežného dňa a vďaka tomu znižovať riziko vzniku obezity.

Ôsmi krajskí semifinalisti vzišli spomedzi 36 prác, ktoré za svoj región nominovali jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva:

  • Víťaz BA kraja – 1. ročník, ZŠ Sološnica (nominoval RÚVZ Bratislava)
  • Víťaz BB kraja – 4. ročník, ŠZŠ Za parkom 966, Veľký Krtíš (nominoval RÚVZ Veľký Krtíš)
  • Víťaz KE kraja – 3. A, ZŠ Komenského 4, Sečovce (nominoval RÚVZ Trebišov)
  • Víťaz NR kraja – 9. A, ZŠ Saratovská 43, Levice (nominoval RÚVZ Levice)
  • Víťaz PO kraja –  6. B, ZŠ v Kurime (nominoval RÚVZ Bardejov)
  • Víťaz TN kraja – 3. A, ZŠ Viestova 1, Myjava (nominoval RÚVZ Trenčín)
  • Víťaz TT kraja – 7. ročník, ŠZŠ Spojená škola Valová 40, Piešťany (nominoval RÚVZ Trnava)
  • Víťaz ZA kraja – 2. A, ZŠ s MŠ R. Dilonga, Trstená (nominoval RÚVZ Dolný Kubín)

Spomedzi krajských semifinalistov porota ÚVZ SR následne stanovuje úplného víťaza súťaže, ktorý získava ako cenu praktický workshop z programu Skutočne zdravá škola. Tému zaujímavého semináru si vo víťaznej triede budú žiaci môcť vybrať sami z tejto ponuky.

Viac o súťaži

Na regionálne úrady verejného zdravotníctva počas marca 2023 prichádzali desiatky nápaditých a úžasne farebných výkresov. Vytvorili ich kolektívy žiakov v triedach základných škôl na celom Slovensku. 

Na každom z 36 regionálnych úradov následne porota vybrala ten výkres, ktorý svojím nápadom a spracovaním najlepšie zachytil tému zdravej životosprávy, ktorou sa dá znižovať riziko vzniku obezity. Žiaci využívali rôzne výtvarné techniky vrátane maľby, kreslenia, koláže či lepenia - práce, ktoré uspeli v regionálnom kole súťaže, si môžete pozrieť tu.

Spomedzi regionálnych prác následne krajské poroty stanovili osem vyššie vymenovaných semifinalistov. Z nich vzíde absolútny víťaz, pričom školu s víťaznou triedou ÚVZ SR v týchto dňoch oficiálne kontaktuje ohľadom odovzdania výhry.

Máme veľkú radosť, že súťaž u detí vyvolala ohlas a týmto by sme radi srdečne poďakovali všetkým zapojeným triedam, školám a vedúcim pedagógom. Vďaka tejto aktivite žiaci mohli medzi sebou živo diskutovať a premýšľať, čo (ne)má byť súčasťou školskej desiaty a ako môže každý z nás žiť o niečo zdravšie a aktívnejšie. Pri spoločnom vymýšľaní a príprave výkresov tak každá trieda zážitkovo spoznávala zásady zdravej životosprávy.

Všetkým triedam, ktoré sa zapojili do súťaže, srdečne ďakujeme za vynaložené úsilie a kreatívne nápady. VÍťazom jednotlivých kôl súťaže a víťaznej triede aj touto cestou gratulujeme.

Podrobné pravidlá súťaže zverejnené tu.

Úrad verejného zdravotníctva SR