Aktuality

Späť Svetový deň hygieny rúk v nemocniciach (5. máj 2022)

 Svetový deň hygieny rúk pripadá každoročne na 5. máj. Upozorňuje na potrebu správnej hygieny rúk v nemocniciach na všetkých úrovniach - u zamestnancov, pacientov i návštevníkov. Správnu techniku dezinfekcie rúk si bude možné vyskúšať a otestovať aj tento rok v 13 slovenských nemocniciach.

Leták Svetový deň hygieny rúk v nemocniciach (pdf, 2,2 MB)

Pandémia COVID-19 poukázala na dôležitosť hygieny rúk. Dezinfekcia rúk sa stala bežnou súčasťou verejných priestorov. Štátne autority a orgány verejného zdravotníctva zdôrazňovali jej význam a dôležitosť jej vykonávania aj na základe Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tá však zdôrazňuje, že hygiena rúk je nevyhnutná nielen počas pandémie, ale aj mimo nej – a to predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach. Práve tu sa často nachádzajú rizikové skupiny ľudí, pre ktoré môže byť bežná nákaza život ohrozujúca.

Správna hygiena rúk by mala byť prioritou pre všetkých ľudí v zdravotníckych zariadeniach. Personál, ale aj každý, kto prichádza do nemocnice má doslova životy ohrozených skupín vo svojich rukách. Dezinfekcia rúk pri vstupe aj pri odchode zo zdravotníckeho zariadenia sa musí stať štandardom, ktorý budeme všetci dodržiavať,“ vyzýva Dr. Tatul Hakobyan z Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku.

Dezinfekcia zabíja aj odolné baktérie

Prostredníctvom kontaminovaných rúk nás v pandémii najčastejšie ohrozovali koronavírusy (najmä COVID-19). Teraz pribúdajú črevné vírusy ako je norovírus či rotavírus, ale tiež mikroorganizmy šíriace sa okrem kvapôčok dychového sekrétu aj kontaktom. Je to napríklad vírus chrípky, ale aj cytomegalovírus, ktorý je mimoriadne nebezpečný  pre tehotné ženy. Závažné sú napríklad aj stafylokoky, zvlášť ak ide o ich rezistentnú  formu nazývanú MRSA,“ hovorí prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, hlavná odborníčka hlavného hygienika pre epidemiológiu a vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne. Dodáva, že ročne v EÚ ochorie 672 000 osôb na infekcie spôsobené rezistentnými baktériami.  Ich rezistencia stále narastá, a preto sú stále viac a viac nebezpečné.

Celkovo 64 % týchto infekcií vzniká v nemocniciach. Zomrie na ne ročne 33 000 Európanov, čo je viac ako na tuberkulózu, HIV, chrípku alebo úmrtí pri leteckých nehodách,“ uviedla profesorka Štefkovičová z RÚVZ v Trenčíne.

Dezinfekcia rúk na alkoholovej báze zabíja väčšinu choroboplodných organizmov, ktoré sa nachádzajú na našich rukách. Je preto najúčinnejšou formou prevencie nozokomiálnych nákaz. Na jednom centimetri štvorcovom našich rúk je možné nájsť až 1500 rôznych baktérií, najviac z nich na končekoch prstov. Je preto dôležité si aplikovať dezinfekciu správne.

Prevencia infekčných ochorení v nemocniciach

K zefektívneniu prevencie nemocničných nákaz smeruje aj takzvaná multimodálna stratégia, ktorá definuje hygienu rúk ako širší pojem, zahŕňajúci nielen dezinfekciu rúk, ale aj úpravu nechtov, starostlivosť o integritu pokožky rúk či správne využívanie hygienických rukavíc a dezinfekčných prostriedkov na ruky v zdravotníckych zariadeniach. Mali by ju dodržiavať všetci zdravotnícki pracovníci, pretože podľa štatistík sa ich rukami prenesie až 60% nozokomiálnych infekcií.

Nemocniciam v prevencii infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou pomáhajú rôzne iniciatívy ako napríklad „MISIA prevencia infekcií“ podporená Sekciou nemocničnej epidemiológie a hygieny na Slovensku i v Českej republike. „Úlohou tejto misie je pomôcť nemocniciam s vyhľadávaním, zhromažďovaním a analyzovaním dát o nozokomiálnych infekciách. Definuje rizikové miesta z pohľadu prevencie šírenia infekcií pri ošetrovaní pacienta. Dbá na dodržiavanie štandardizovaných odporúčaných postupov a vzdelávanie zdravotníckeho personálu v záujme zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje verejná zdravotníčka Fakultnej nemocnice Nitra Ing. Mgr. Miroslava Minarovičová, MPH.

30 sekúnd môže zachrániť život

Hoci je pandémia COVID-19 na ústupe, na potrebu nepoľavovať a správať sa zodpovedne najmä v zdravotníckych zariadeniach upozorňuje aj Ministerstvo zdravotníctva SR: „Svet sa vracia do normálu a za samozrejmé považujeme aj to, že pacient je v nemocnici chránený a nemusí sa obávať nákazy, ktorá môže skomplikovať zdravotný problém, s ktorým do nemocnice prišiel. Je to otázka zodpovednosti zdravotníkov, ale aj každého návštevníka nemocnice,“ hovorí štátny tajomník prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (iHTA), FISAC.

Primárka Oddelenia klinickej mikrobiológie Fakultnej nemocnice Nitra prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. dopĺňa: „Hoci je umývanie rúk samozrejmosťou od útleho detstva, tieto návyky je nutné neustále pripomínať. Svetový deň hygieny rúk je významnou príležitosťou pripomenúť si tieto zásady, ktoré pomáhajú v boji proti bakteriálnym, kvasinkovým a vírusovým infekciám. Celý proces umývania rúk, ktorý trvá maximálne 30 sekúnd, môže zachrániť život.“

Deň hygieny rúk 2022 v slovenských nemocniciach

Dôkladnou dezinfekciou rúk pri príchode do zdravotníckeho zariadenia aj pri odchode z neho pomáhame všetci spoločne chrániť nielen ostatných návštevníkov a pacientov nemocnice, ale výrazne znižujeme riziko, že nákazu neprinesieme domov, svojim blízkym.

V slovenských mestách na to v najbližších dňoch upozorní 4. ročník osvetového projektu Deň hygieny rúk, ktorý sa bude konať od 4. – 6. mája v 13 nemocniciach a ústavoch:

 • FN Trnava
 • FN Nitra
 • FN Trenčín
 • FNsP Banská Bystrica
 • Nemocnica Poprad
 • UN Martin
 • UNLP Košice
 • FNsP Prešov Košice
 • ÚVN Ružomberok
 • NÚDCH Bratislava
 • NÚSCH Bratislava
 • SÚSCCH Banská Bystrica
 • VÚSCH Košice

Návštevníci, pacienti a zamestnanci nemocníc si na týchto miestach budú mať možnosť nacvičiť správnu techniku dezinfekcie a overiť si účinnosť dezinfekcie pomocou špeciálnej UV lampy.

Myslíme si, že takéto edukačné činnosti sú dôležité, pretože pomáhajú návštevníkom vybudovať si návyk správnej a účinnej techniky dezinfekcie rúk, vďaka ktorej pomáhajú chrániť nielen seba, ale aj ostatných,“ uviedla MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb.