Aktuality

Späť Svetový deň boja proti rakovine 2023: Ako znižovať riziko vzniku ochorenia

Každoročne 4. februára sa Svetový deň boja proti rakovine nesie v znamení zvyšovania povedomia o rakovine a zdôrazňovania prevencie rakovinových ochorení a zdravého štýlu už od raného detstva. Cieľom iniciatívy je zvýšiť informovanosť o rakovine a o tom, čo môžeme urobiť pre svoje zdravie a zdravie svojich rodín.

Leták - Faktory vplývajúce na vznik rakoviny (pdf, 2,5 MB)

Prečo vzniká rakovina?

Rakovina je všeobecné pomenovanie, ktoré sa používa pre rozsiahlu skupinu nádorových ochorení. Pre rakovinu je typické nekontrolované a časté delenie buniek v tele. Takéto bunky už nedokážu plniť svoju pôvodnú funkciu, spravidla vytvárajú zhluky (nádory) a častokrát dokážu zo svojho prvotného miesta migrovať aj do vzdialenejších častí tela.

K nepriaznivým zmenám v bunke a následnému vzniku rakoviny môže dochádzať z rozličných príčin. Zväčša nie je možné jednoznačne povedať, prečo ochorenie vzniklo, respektíve na vzniku rakoviny sa mohlo podieľať hneď niekoľko činiteľov.

Najpodstatnejšie faktory vplývajúce na vznik rakoviny sú: vek, životný štýl, životné prostredie, strava, pôsobenie vírusov a infekcií, ale aj genetika. Možným faktorom vplývajúcim na rozvoj ochorenia by mohla byť aj úroveň a spôsob spracovania stresu, vedecké dôkazy sú však zatiaľ nejednoznačné.

Zatiaľ čo niektoré faktory (napríklad stúpajúci vek či genetiku) nemožno ovplyvniť, iné ponúkajú štedrý priestor na zmenu a tým aj významné zníženie rizika vzniku rakoviny u jednotlivcov.

Výskumná organizácia Cancer Research UK odhaduje, že štyrom z desiatich prípadov rakoviny je možné predísť úpravou životného štýlu a obmedzením vystavenia sa karcinogénom vo vonkajšom prostredí (karcinogény sú látky, ktoré môžu v bunkách vyvolávať zmeny vedúce k rakovine).

Ako si znížiť riziko vzniku rakoviny?


1. Zdravými rozhodnutiami a zdravým životným štýlom


Za súčasť zdravého životného štýlu považujeme najmä

  • pravidelný pohyb a aktívny (nie sedavý) životný štýl,
  • udržiavanie primeranej hmotnosti,
  • znížený prísun živočíšnych tukov,
  • zvýšený prísun zeleniny a ovocia, strukovín, celozrnných výrobkov,
  • červené mäso je doplnkom pestrej rastlinnej stravy, nie základ jedálnička,
  • vyhýbanie sa tabaku a miestam, kde hrozí pasívne fajčenie,
  • minimálny príjem alkoholu,
  • ochranu pokožky pred slnečným žiarením.

2. Pravidelnými preventívnymi lekárskymi prehliadkami

Pravidelné preventívne lekárske prehliadky a aktívne vyhľadávanie niektorých nádorových ochorení a ich diagnostika vo včasnom štádiu (napríklad skríning rakoviny krčka maternice, rakoviny prsníka, rakoviny hrubého čreva) zlepšujú prognózu pacientov - čím skôr sa začne liečba, tým vyššie bývajú šance na úspešné vyliečenie.

3. Očkovaním proti niektorým vírusom

  • Očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV) pomáha predchádzať veľkej časti prípadov rakoviny krčka maternice, ale aj rakovine genitálií, anusu a niektorým typom rakoviny hlavy a krku. Očkovanie proti HPV má najväčší efekt u dospievajúcich detí, ktoré ešte nezačali pohlavne žiť. Na Slovensku je očkovanie 9-valentnou vakcínou proti HPV plne hradené poisťovňami dievčatám a chlapcom v 12. roku života.
  • Vakcína proti hepatitíde B zas môže pomôcť znížiť riziko rakoviny pečene.

Štatistiky, osveta a overené informácie

Detailnejšie údaje o onkologických ochoreniach (incidenčné ukazovatele či úmrtnosť podľa pohlavia, jednotlivých diagnóz, a to až na úrovni okresov) nájdete na stránke NCZI.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú v nadväznosti na Svetový deň boja proti rakovine počas mesiaca február 2023 realizovať rôzne zdravotno-výchovné aktivity. Zamerajú sa najmä na prevenciu rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice, ako aj prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka. Podrobnejšie informácie o plánovaných aktivitách nájdete na webovej stránke vášho regionálneho úradu.

Ďalšie odporúčané zdroje informácií:

Vypracoval: Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR
v spolupráci s Odborom komunikácie ÚVZ SR