Aktuality

Späť Svetový deň bez tabaku 2024: Dospelí majú v ochrane detí nezastupiteľnú úlohu

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku 2024 (31.05.2024) pod záštitou hlavného hygienika SR Tatiany Červeňovej majú odborníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) naplánované prednášky, besedy, interaktívne diskusie či workshopy na desiatkach základných a stredných škôl po celom Slovensku. Osvetové aktivity zamerané na prevenciu závislosti od nikotínu však realizujú aj priebežne počas celého roka.
Navyše, vybrané RÚVZ pripravili pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí poradní na odvykanie od fajčenia. Naši odborníci poskytujú poradenstvo v oblasti odvykania od fajčenia aj mimo týchto dní. Termín stretnutia je možné dohodnúť si telefonicky aj emailom.
(Informácie ku Dňu otvorených dverí poradní na odvykanie od fajčenia nájdete nižšie v texte tlačovej správy).

Dôležitú úlohu v ochrane detí a mládeže pred fajčením a početnými alternatívami k fajčeniu majú okrem odborníkov najmä rodičia, rodinní príslušníci, učitelia, ale napríklad aj tréneri či vedúci záujmových krúžkov.
Dospelí, ako vzor v živote dieťaťa, by sa sami mali vyhýbať konzumácii tabaku či nikotínu, nemali by normalizovať prítomnosť cigariet a alternatív k fajčeniu (zahrievaný tabak, elektronické cigarety, žuvací a šnupací tabak, nikotínové vrecúška, atď.) vo verejnom priestore a vystavovať deti cigaretovému dymu, teda pasívnemu fajčeniu. Zároveň je úlohou dospelých s deťmi o témach súvisiacich s fajčením zodpovedne a primerane veku diskutovať.

Podľa skúseností našich odborníkov z úradov verejného zdravotníctva, deti začínajú experimentovať s fajčením a užívaním alternatív k fajčeniu najmä vo veku 12 - 15 rokov, niektoré aj skôr. Dospelým preto odporúčame mať prvé rozhovory o negatívach fajčenia a alternatívnych výrobkoch už na prvom stupni základnej školy a s pribúdajúcim vekom dieťaťa tieto rozhovory opakovať a otvorene hovoriť o škodlivých účinkoch,
uviedla doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

“Deti a mládež možno považovať za ťažko liečiteľnú skupinu, pretože fajčenie a užívanie alternatív k fajčeniu si nespájajú so závislosťou a chorobami. Mnohí sa domnievajú, že prestanú fajčiť, kedy budú chcieť, no zisťujú, že to tak nie je a pri odvykaní potrebujú odbornú pomoc. Vychovávať deti k nefajčeniu je preto významnou prevenciou. Dospelým radíme posilňovať sebavedomie detí a zaujímať sa o trávenie ich voľného času. Dostatočná pohybová aktivita a osobné koníčky pomáhajú odbúravať stres,” povedala doktorka Jana Hamade, zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže.

Ako sa s deťmi rozprávať o fajčení, alternatívam k fajčeniu a závislosti na nikotíne? Ponúkame rady odborníkov úradov verejného zdravotníctva z oblasti poradenstva odvykania od fajčenia:

  • Stále platí, že je dôležité si pripomínať, že fajčenie a alternatívy k fajčeniu poškodzujú ľudské zdravie - okrem iného poškodzujú výstelku pľúc a narúšajú fungovanie srdcovo cievneho systému.
    “Avšak myslite na to, že deti a mládež častokrát vnímajú zdravotné ťažkosti ako veľmi vzdialený problém a škodlivosť fajčenia preto bagatelizujú. Hovorte preto s nimi aj o iných negatívach fajčenia a vapovania - o strate slobodnej vôle či nepríjemných stavoch v dôsledku závislosti na nikotíne, o náročnosti odvykania, o chýbajúcich financiách, ktoré by inak mohli využiť na aktivity či predmety, ktoré im prinesú trvácnejšiu radosť. Zdôraznite, že dym poškodzuje zovňajšok, a to môžu pocítiť na svojom vzhľade už v mladom veku, napríklad na pleti či zuboch,” vysvetlila doktorka Mária Marušiaková z Poradne na odvykanie od fajčenia na RÚVZ v Martine.
  • Vyberte si na rozhovor situáciu, kedy máte dostatok času a pozornosti. Aj vy aj dieťa by ste sa mali cítiť uvoľnene, aby ste dokázali komunikovať otvorene.
  • Na rozhovor sa vopred pripravte, prečítajte si o téme viac z dôveryhodných zdrojov, pripravte sa na možné otázky. Zamyslite sa nad tým, čo sú informácie, ktoré by ste chceli dieťaťu odovzdať.
  • Pýtajte sa otvorené otázky, na ktoré nie je možné odpovedať iba “áno” či “nie”. Takto budete môcť lepšie pochopiť okolnosti, ktoré vplývajú na rozhodovanie detí, formujú ich postoje a lepšie prebádate témy, ktoré v nich vzbudzujú zvedavosť.
  • Odpovede detí neprerušujte, počúvajte, čo sa vám snažia povedať. Neodsudzujte ich postoje, snažte sa im radšej doplniť chýbajúce informácie. Môžete síce vysloviť svoje prianie, aby nefajčili, no vyhnite sa vyhrážkam a ultimátam. Poďakujte dieťaťu, ak bolo otvorené a úprimné.
  • Apelujte na dobrý úsudok detí. Denne dokážu urobiť množstvo rozumných rozhodnutí a odolanie pokušeniu či tlaku rovesníkov môže byť jedným z nich. Pripomeňte im, že dokážu myslieť samostatne a že ste hrdí na ich odvahu a zásady. Závislosť na nikotíne nie je znakom dospelosti.
  • Hovorte s deťmi aj o tom, že sa dá pochopiť, ak sú zvedavé - tabakový priemysel a výrobcovia totiž investujú obrovské peniaze do marketingu, pretože sa snažia prilákať budúcich zákazníkov. Keďže ide o vysoko návykové produkty, najbezpečnejšie je zvedavosť potlačiť a vôbec nezačať experimentovať.
  • Jediný rozhovor o fajčení, alternatívach k fajčeniu a závislosti na nikotíne nestačí. Buďte pripravení sa k téme priebežne vracať a prispôsobovať ju veku a potrebám vášho dieťaťa.

Nebezpečné formovanie závislosti u detí

Okrem klasických tabakových výrobkov sú dnes na trhu bežne dostupné početné alternatívy: zahrievaný tabak, elektronické cigarety, žuvací a šnupací tabak, nikotínové vrecúška a ďalšie.

Rozmanitý je najmä trh okolo e-cigariet - elektronických zariadení rôznych tvarov a veľkostí, ktoré nahrievaním tekutiny produkujú aerosól určený na inhaláciu (tzv. vaping).
Niektoré e-cigarety majú viacnásobné použitie a tekutinu je do nich možné dopĺňať,
iné sú jednorazové a po spotrebovaní sa majú zahodiť.

Nemalá časť ľudí sa mylne domnieva, že elektronické cigarety nie sú rizikom, pretože namiesto dymu obsahujú “iba neškodnú vodnú paru”. Aj nové alternatívy k fajčeniu sprevádzajú zdravotné riziká a hrozí vznik závislosti. Väčšina e-cigariet či iných alternatív k fajčeniu totiž obsahuje nikotín. Hladina nikotínu sa v nich pritom môže značne líšiť. Niektoré tekutiny
na vaping majú relatívne nízky obsah nikotínu, no jeho hladiny môžu byť aj niekoľkonásobne vyššie ako v typickej cigarete. To isté platí o nikotínových vrecúškach, pri ktorých jedno môže uvoľniť do tela desať- aj viacnásobok nikotínu ako klasická cigareta.

“Nikotín je vysoko návyková látka. Závislosť na ňom patrí medzi najsilnejšie a niektorí odborníci ju označujú za silnejšiu ako závislosť na heroíne. Len približne tretine fajčiarov sa podarí prestať fajčiť, aj to po opakovaných pokusoch. Mladí ľudia sú obzvlášť náchylní pocítiť jeho negatívne účinky. Nikotín môže nepriaznivo vplývať na vývoj ich mozgu, pamäť, sústredenie, náladu a schopnosť kontrolovať svoje impulzívne správanie. Nikotín, obzvlášť u detí a mládeže, dokáže relatívne rýchlo viesť k duševnej a fyzickej závislosti,” upozornila Mgr. Tatiana Zvalová z Poradne na odvykanie od fajčenia na RÚVZ v Banskej Bystrici.

Zároveň nie je možné tvrdiť, že beznikotínové alternatívy k fajčeniu sú úplne bez rizík, keďže deti môžu byť pri ich konzumácii vystavené škodlivým chemikáliám, resp. látkam, ktorých vplyv na zdravie sa ešte len začal bližšie skúmať.

Zdravé fajčenie neexistuje.

Svetový deň bez tabaku 2024
Detail (pdf, 649 kB)

Navštívte poradňu alebo využite linku pomoci

Cez sieť poradní zdravia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo každému, kto prejaví záujem odvyknúť si od fajčenia a užívania alternatív k fajčeniu.

Cieľom poradní je poskytnúť podporu pri odvykaní od fajčenia využitím prostriedkov nefarmakologickej liečby, psychosociálnej podpory, ovplyvňovania sociálno-psychologických väzieb a zvládnutí behaviorálnych postupov.

Naši odborníci v poradni na odvykanie od fajčenia používajú vyšetrovacie metódy, ktorými zisťujú základné informácie o návykoch fajčiara a o jeho motivácii skončiť s fajčením.
Na základe individuálneho pohovoru a zistených údajov klientovi odporúčajú formu odvykania od fajčenia za aktívnej účasti klienta.

Okrem odborného poradenstva vyškolenými pracovníkmi funguje v Slovenskej republike aj Linka pomoci na odvykanie od fajčenia na telefónnom čísle 0908 222 722. Prevádzkujú ju odborní pracovníci úradov verejného zdravotníctva v oblasti poradenstva odvykania od fajčenia. Na linku je možné volať v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.
Deň otvorených dverí poradní na odvykanie od fajčenia v dňoch od 28. 5. do 31.5. 2024.

Deň otvorených dverí v poradniach na odvykanie od fajčenia - máj 2024
RÚVZ Adresa poradne Dátum Čas
Banská Bystrica Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica 30.5.2024 8:00 - 14:00
Bratislava Ružinovská 8, Bratislava 31.5.2024 8:00 - 12:00
Dunajská Streda Veľkoblahovská 1067, Dunajská Streda 30.5.2024 9:00 - 12:00
Košice Rooseveltova 8, Košice 31.5.2024 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Levice Komenského 4, Levice 28.5.2024 8:00 - 14:00
Michalovce Sama Chalupku 5, Michalovce 31.5.2024 8:00 - 12:00
Nitra Štefánikova 58, Nitra 30.5.2024 9:00 - 12:00
Prešov Hollého 5, Prešov 31.5.2024 8:00 - 13:00
Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 8, Bojnice 31.5.2024 7:30 - 11:30
Rožňava Špitálska 3, Rožňava 30.5.2024 9:30 - 12:30

Najčastejšie položené otázky k odvykaniu od fajčenia

Odpovedá Mgr. Katarína Blažová z Poradne na odvykanie od fajčenia na RÚVZ v Bratislave

Ako mám skončiť s fajčením a s alternatívami k fajčeniu, ak už som to viackrát skúšal
a vždy sa k tomu vrátim?

V prvom rade je dôležité vaše vnútorné nastavenie, preskúmať, či ste naozaj pevne rozhodnutý, odhodlaný a máte skutočne pádny dôvod na skončenie so závislosťou. Ak áno, je dôležité si zapamätať, prípadne zapísať tieto dôvody, aby ste sa neskôr pri zaváhaniach a slabých chvíľkach k nim mohli vrátiť a utvrdiť sa o správnosti vášho rozhodnutia. Niekto môže argumentovať, že nemá pevnú vôľu a preto vždy zlyhá, ale vôľa nie je pevne stanovená a dá sa podobne ako naše svaly trénovať – vybudovať.

Čo mám robiť, keď už som rozhodnutý a príde znova chuť na cigaretu či iné alternatívy k fajčeniu?
Našim klientom v rámci poradne na odvykanie od fajčenia ponúkame viacero techník, ktoré im pomôžu zbaviť sa závislosti na fajčení a alternatív k fajčeniu a tiež na zvládanie abstinenčných príznakov. Dôležité je uvedomiť si, že ak chcete navždy skončiť s touto závislosťou, bude potrebné zmeniť svoje doterajšie návyky, teda prerušiť príčinnú súvislosť medzi situáciou
a užívaním uvedených výrobkov.

Napríklad mnohí majú hlboko zabudované zvyky - dať si cigaretu či užiť alternatívu k fajčeniu hneď po zobudení, pri pití kávy, po jedle, pri telefonovaní alebo v spoločnosti iných fajčiarov. Bude potrebné prerušiť túto naviazanosť a nahradiť spomenuté situácie iným zvykom. Napríklad si dať po zobudení  sprchu a raňajky, kávu vymeniť za iný nápoj, napríklad čaj alebo vodu. Ak ste pri telefonovaní zvyknutí na cigaretu v ruke, nájdite si čokoľvek iné okrem cigarety, s čím sa budete „hrať“. Ak vám napríklad chýba cigareta v ústach, skúste žuvačky, prípadne nejaké ovocie alebo vodu – osvieži vám ústa a znížite tak chuť zapáliť si.
Pozor v tomto období aj na alkohol, tiež bude potrebné sa na čas vyhnúť stretávaniu sa
s fajčiarmi.

Je dobré pripraviť sa na situácie pri ktorých viete, že príde chuť na cigaretu či alternatívy
k fajčeniu a dopredu si naplánovať, akým spôsobom ich budete zvládať -  aby vás takéto situácie nezaskočili. Ľudia okolo vás by mali vedieť, že sa snažíte skoncovať s fajčením, preto ich poproste, aby vás cigaretami či alternatívami k fajčeniu neponúkali. Tiež je veľmi dobré mať priateľa, ktorý vás podporí vo vašom zámere.

Domácnosť, v ktorej žijete, si bude vyžadovať zmenu a odstránenie vecí, ktoré vám pripomínajú fajčenie, teda popolníky, zapaľovače a, samozrejme, cigarety. Snažte sa mať vždy naplánovaný deň: vyvážte čas na prácu, relax, skúste cvičenie alebo šport.  Nemusí to byť nič náročné, stačí rýchla chôdza, hlavné je nedať priestor nude, pretože to iba podporí myšlienky na cigarety a alternatívy k fajčeniu.

Ako dlho budem pociťovať chuť na cigaretu či alternatívy k fajčeniu?
Ak už máme pevné rozhodnutie, je dôležité sa pripraviť na prvých pár týždňov, počas ktorých budú abstinenčné príznaky, a teda chuť na cigaretu či alternatívy k fajčeniu najciteľnejšia.
Toto obdobie trvá zväčša tri mesiace, výnimočne dlhšie.

Čo ak fajčeniu znovu podľahnem?
Je úplne normálne, že príde k takémuto pošmyknutiu. Netreba sa vzdávať, dôležité je znova si pripomenúť dôvody, prečo chcem prestať so závislosťou, vstať a znova nastúpiť na cestu odvykania.

Existujú nejaké lieky na odvykanie od fajčenia?
Pri procese odvykania vám môžu byť nápomocné nikotínové náhrady v podobe žuvačiek, náplastí, alebo sprejov a tiež beznikotínová liečba liekmi, ktoré sú viazané na lekársky predpis. Treba si však uvedomiť, že len tieto náhrady a lieky nestačia a nemôžete sa celkom spoľahnúť, že všetku prácu urobia za vás. Bez vášho vkladu v podobe odhodlania a pevnej vôle, teda bez zmeny spôsobu myslenia, a tým aj spôsobu správania, to nebude možné.

Priberiem, ak prestanem fajčiť či užívať alternatívy k fajčeniu?
Pozor na nahrádzanie cigarety či alternatív k fajčeniu pochutinami a sladkosťami, vtedy by naozaj hrozilo priberanie na hmotnosti. Dá sa tomu vyhnúť vyváženým a pravidelným stravovaním a dodržiavaním aktívneho životného štýlu.

Úrad verejného zdravotníctva SR
Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR