Aktuality

Späť Svetový deň Alzheimerovej choroby 2023: Zapojte sa do výzvy pre aktívnejší mozog

Svetový deň Alzheimerovej choroby (21. september) je medzinárodná kampaň upozorňujúca na ťažkosti, ktorým čelia ľudia trpiaci demenciou. Zároveň je tento deň príležitosťou na zvýšenie povedomia o možnostiach prevencie a podpore kognitívneho zdravia. Cieľom preventívnych krokov je oddialenie znižovania úrovne poznávacích procesov v dôsledku starnutia či neurodegeneratívnych procesov.

Poruchy pamäti sú v starobe časté, no nie nevyhnutné, vyskytovať sa môžu už od stredného veku. Staroba je prirodzenou etapou ľudského života. Avšak demencia je choroba, ktorá k normálnemu starnutiu nepatrí. Najčastejším typom demencie je Alzheimerova choroba, ktorá sa niekedy u pacientov vyskytuje aj v kombinácii s inými typmi demencie. Alzheimerova choroba má pomalý nástup.

Začína sa prejavovať poruchami krátkodobej pamäti. Ľudia, ktorí majú Alzheimerovu chorobu, majú často problém sa koncentrovať, zapamätať si nové informácie, sú menej schopní logicky myslieť alebo si vytvárať úsudok. Dlhodobá pamäť spočiatku zostáva zachovaná. Postupne sa objavujú aj poruchy orientácie v čase a priestore. V pokročilejších štádiách pacienti prestávajú spoznávať svojich blízkych, nie sú schopní sa o seba postarať a vykonávať dennodenné aktivity, na ktoré boli zvyknutí.

Výživná strava, pravidelná fyzická aktivita, sociálna angažovanosť a duševne stimulujúce aktivity, to všetko pomáha zostať zdravými aj v starobe. Pomocou týchto faktorov je tiež možné znižovať riziko, respektíve oddialiť pokles poznávacích procesov v dôsledku starnutia a Alzheimerovej choroby. Zároveň netreba zabúdať, že zdravie mozgu súvisí so zdravím srdca a riešenie cievnych problémov (najmä vysokého tlaku a vysokého cholesterolu) v strednom veku môže pôsobiť preventívne voči vzniku určitých typov demencií.

Radi by ste si „precvičili“ svoj mozog, no neviete, ako začať? Pridajte sa do našej výzvy pre aktívnejší mozog. Do konca septembra nájdete na našom oficiálnom facebookovom profile každý deň jednoduchú úlohu, ktorou si môžete na chvíľu zamestnať mozog, preveriť vašu koncentráciu, alebo si otestovať krátkodobú aj dlhodobú pamäť či pozornosť. Cvičenia sú plánované raz denne, od 21. do 30. septembra 2023.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR