Aktuality

Späť Súčasťou Dňa otvorených dverí v NR SR boli aj Poradne zdravia

Počas Dňa otvorených dverí v Národnej rade Slovenskej republiky mohli návštevníci podujatia navštíviť Poradňu zdravia. Odborní pracovníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Bratislave a Galante im ponúkali možnosť zmerať krvný tlak, vyšetriť podiel tuku v tele, hladinu cholesterolu v krvi, koncentráciu CO2 v dychu. Poskytovali aj domáce testy na okultné krvácanie, ktoré môžu upozorniť na možnosť onkologického ochorenia tráviaceho traktu.

Poradňa zdravia - foto z akcie

Poradňu zdravia navštívilo viac ako 60 záujemcov, ktorí sa taktiež dozvedeli informácie o prevencii vzniku civilizačných chorôb a spôsobe, ako zdravšie žiť a stravovať sa.

Poradne zdravia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR vznikli ako súčasť snahy o včasné rozpoznanie zdravotných rizík, a tým aj o predchádzanie rozvoju chorôb. Poradenstvo pozostáva z bezplatného vyšetrenia hlavných rizikových faktorov (meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie, biochemické vyšetrenie krvi, cholesterolu a glukózy, meranie telesnej výšky a hmotnosti). Ak výsledky merania zdravotných rizík poukážu na potrebu ďalších vyšetrení, pracovníci odporučia návštevníkovi, aby sa obrátil na svojho obvodného lekára, ktorý zvolí postup liečby.

Poradňa zdravia - foto z akcie 1 Poradňa zdravia - foto z akcie 2

Záujemcovia môžu navštíviť poradenské centrá počas celého roka. Bližšie informácie sú uvedené na internetových stránkach príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

Odbor komunikácie ÚVZ SR