Aktuality

Späť Stratégia očkovania proti COVID-19 na jeseň 2023

Cieľom odporúčaného očkovania na rok 2023 je predchádzať hospitalizáciám pre COVID-19, závažným ochoreniam a úmrtiam a znížiť zaťaženie systému zdravotnej starostlivosti.

Celý text stratégie nájdete tu.