Aktuality

Späť Smútočné oznámenie o úmrtí MUDr. Miloša Janouška, CSc., dlhoročného zamestnanca Odboru preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 70 rokov nás dňa 12. februára 2023 náhle opustil náš dlhoročný kolega a priateľ MUDr. Miloš Janoušek, CSc.

MUDr. Miloš Janoušek, CSc.

Doktor Miloš Janoušek nastúpil na Odbor preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 1996. Problematike pracovného lekárstva na regionálnej, národnej a európskej úrovni zasvätil celý svoj profesijný život. Slovenskú republiku zastupoval vo viacerých medzinárodných pracovných skupinách pre oblasť ochrany zdravia pri práci. Dlhodobo sa špecializoval na problematiku ochrany zdravia pred expozíciou fyzikálnym faktorom v pracovnom prostredí, podieľal sa na tvorbe mnohých legislatívnych úprav v oblasti verejného zdravotníctva. Bol členom Poradného zboru hlavného hygienika Slovenskej republiky pre odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie. Aktívne spolupracoval pri zavádzaní systému monitorovania rizikových prác v Slovenskej republike. Svoju dlhoročnú prácu na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ukončil odchodom do dôchodku v marci 2022, ale naďalej s nami spolupracoval ako expert na príprave celoslovenského informačného systému úradov verejného zdravotníctva.

Bol spoluautorom viacerých odborných publikácií a článkov v oblasti ochrany zdravia pri práci. Svojou dlhoročnou aktívnou odbornou činnosťou sa zaradil medzi popredných odborníkov v odbore preventívneho pracovného lekárstva.

Vo svojom voľnom čase pôsobil ako spisovateľ, dramatik, publicista, hudobník a folkový pesničkár. Venoval sa tiež tvorbe divadelných, televíznych a rozhlasových scenárov.

Milý Miloš, bol si pre nás výnimočný ako kolega aj ako priateľ, vždy veľmi ľudský, priateľský, spoľahlivý, ochotný pomôcť a poradiť, džentlmen s excelentným zmyslom pre humor. Budeš nám veľmi chýbať profesionálne aj osobne. Česť Tvojej pamiatke.

Rodine, pozostalým a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Kolektív pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a regionálnych úradov verejného zdravotníctva