Aktuality

Späť Slovenskí a rakúski experti na jadrovú bezpečnosť a radiačnú ochranu sa stretli vo Voderadoch

Delegácie Slovenska a Rakúska sa stretli vo Voderadoch 17. – 18. júna na 31. bilaterálnom stretnutí v rámci plnenia medzivládnej dohody. Cieľom stretnutia bolo navzájom sa informovať o aktuálnom stave v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany.

Delegácia SR bola zložená zo zástupcov Úradu verejného zdravotníctva SR, Úradu jadrového dozoru SR, Národného jadrového fondu, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a Slovenských elektrární.

Na rokovaní zástupcovia hovorili o aktuálnom vývoji v oblasti jadrovej bezpečnosti, radiačnej ochrany a monitoringu, o zmenách v legislatíve, o prevádzke a spúšťaní jadrových zariadení, o havarijnej pripravenosti, o problematike nového jadrového zdroja v Slovenskej republike a aj o vyraďovaní jadrových zariadení.

Úrad verejného zdravotníctva SR reprezentovali RNDr. Veronika Drábová, PhD. a Ing. Miriam Monoková, ktoré informovali o stave radiačnej ochrany vo všetkých oblastiach, kde sa zdroje ionizujúceho žiarenia využívajú, vrátane jadrových zariadení. Taktiež poskytli informácie o monitorovaní radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a o havarijnej pripravenosti a plánovaní.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR