Aktuality

Späť Situácia vo výskyte čierneho kašľa na Slovensku ku koncu 17. kalendárneho týždňa 2024

Výskyt čierneho kašľa

Od začiatku roka 2024 do Epidemiologického informačného systému bolo do konca 17. kalendárneho týždňa hlásených spolu 508 prípadov ochorenia na čierny kašeľ, čo predstavuje chorobnosť 9,35/100 000 obyvateľov. Od začiatku tohto roka bola hospitalizácia pre toto infekčné ochorenie hlásená v 45 prípadoch. Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť zostáva vo vekovej skupine 0-ročných. Najviac prípadov bolo v Žilinskom kraji.

Čierny kašeľ - incidencia podľa krajov, rok 2024, január až apríl, SR
Čierny kašeľ - incidencia podľa krajov, rok 2024, január až apríl, SR

V Českej republike hlásil Státní zdravotní ústav opäť medzitýždenný nárast ochorení. Celkový počet ochorení v tomto roku dosiahol v ČR ku koncu 17. kalendárneho týždňa 10 973 prípadov, z nich bolo hospitalizovaných 231 pacientov. Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť je v prípade ČR vo vekovej skupine 15-19-ročných.

Zvýšené počty prípadov niektorých infekčných ochorení, ako je napríklad čierny kašeľ, sa zvyknú cyklicky objavovať zhruba každých päť rokov. Približne tak dlho trvá, kým počet vnímavých ľudí v populácii vzrastie natoľko, že sa ochorenie dokáže ľahšie šíriť. Vnímavú populáciu tvoria ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, ako aj osoby, u ktorých časom došlo k významnému poklesu ochranných protilátok. Epidemiologická situácia sa obvykle stabilizuje tým, že sa vnímavá populácia opätovne zmenší kombináciou očkovania a prekonania ochorenia.

Výskyt čierneho kašľa v SR. Trend za 20 rokov
*Údaje ku koncu 17. kalendárneho týždňa 2024
Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR
Graf: Výskyt čierneho kašľa v SR. Trend za 20 rokov

Nastávajúce oteplenie, žiaľ, nebude mať vplyv na šírenie čierneho kašľa. Vzhľadom na fakt, že ide o bakteriálne ochorenie, nie je pertussis viazaný na počasie tak, ako je to pri niektorých vírusových ochoreniach (napríklad chrípke), kde je sezonalita veľmi dobre pozorovateľná. Zvýšený výskyt čierneho kašľa môžeme preto očakávať aj v nadchádzajúcich teplých mesiacoch,” uviedla doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Vzhľadom na špecifický klinický priebeh ochorenia a aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa na Slovensku a v okolitých krajinách by mali všeobecní lekári pre deti a dorast (VLDD) aj všeobecní lekári pre dospelých (VLD) myslieť na to, že pri pretrvávajúcom kašli je potrebné v rámci laboratórnej diagnostiky zvážiť cielené vyšetrenie na čierny kašeľ a následne včas zahájiť adekvátnu liečbu chorého.

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bolo zaslané usmernenie, ako postupovať pri odbere primárnych vzoriek pri podozrení na pertussis. Úrady verejného zdravotníctva následne informovali VLDD a VLD o uvedenom postupe.

Príznaky čierneho kašľa

Ako znie čierny kašeľ, si môžete vypočuť tu. Nahrávky sú zoradené od relatívne ľahkého priebehu bez zvukov pri nádychu, až po prejav najťažšieho priebehu v silnom záchvate kašľa.

Čierny kašeľ (divý kašeľ, pertussis) je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré spôsobuje intenzívne záchvaty kašľa. Patrí k najzávažnejším ochoreniam detského veku. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis, pôvodcu nákazy môže šíriť chorý človek alebo nosič. Nákaza sa prenáša predovšetkým kvapôčkovou infekciou, pričom pôvodcu nákazy vylučuje chorý človek už 3 - 4 dni pre objavením sa klinických príznakov. Najúčinnejšou prevenciou pred ochorením je očkovanie proti čiernemu kašľu.

Prevencia

Vo všeobecnosti sú deti najlepšie chránené až po absolvovaní základného očkovania (čiže všetkých troch dávok), ale čiastočnú ochranu (pred veľmi ťažkým priebehom ochorenia) môže priniesť už aj prvá dávka očkovania. Rodičom odporúčame postupovať v súlade s platným očkovacím kalendárom. Odkladanie očkovania na neskorší vek by v neodôvodnených prípadoch mohlo zbytočne zvýšiť riziko nákazy.

O očkovaní proti čiernemu kašľu je vhodné uvažovať aj počas tehotenstva. Jeho cieľom je ochrana tehotnej ženy, ako aj dieťaťa v prvých týždňoch po pôrode. Po zaočkovaní tehotnej ženy sa špecifické protilátky placentou prenesú na dieťa a chránia ho v zraniteľnom období, keď ešte nemôže byť očkované pre nízky vek. Toto očkovanie sa odporúča vo viacerých európskych krajinách (napr. v Belgicku, v Českej republike, v Portugalsku, v Slovinsku, a vo Veľkej Británii).

Odpovede na všeobecné otázky o očkovaní môžu rodičia získať aj v poradniach očkovania pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Úrad verejného zdravotníctva SR