Aktuality

Späť Regionálne koordinačné stretnutie zamerané na radiačnú ochranu pracovníkov

V dňoch 15. až 17. novembra 2023 sa v Bratislave konalo regionálne koordinačné stretnutie, ktoré organizovali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu európskej regionálnej spolupráce, ktorý bol iniciovaný v roku 2020 s cieľom podporiť a usmerniť členské štáty pri správnom a koherentnom uplatňovaní požiadaviek a odporúčaní MAAE súvisiacich s prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Spoločná fotografia

Účelom podujatia bolo aj zhodnotiť a podať správu o dosiahnutom pokroku a úspechoch, identifikovať a prediskutovať následné aktivity. Okrem toho sa zameralo na preskúmanie stavu vnútroštátnych opatrení na ochranu pracovníkov v existujúcich situáciách ožiarenia podľa elementu 12 profilu TSA 2 RASIMS Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Spoločná fotografia

Na regionálnom koordinačnom stretnutí sa zúčastnili experti z Albánska, Arménska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Estónska, Gruzínska, Grécka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Portugalska, Moldavska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Turecka a Uzbekistanu.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR