Aktuality

Späť Pýtate sa, my odpovedáme: z čoho vznikli žlté povlaky na autách či parapetoch?

V týchto dňoch dostávame početné otázky o "záhadných" žltých povlakoch na autách, parapetoch či okrajoch mlák. Netreba sa však ničoho obávať - patrí to k prebiehajúcej peľovej sezóne, upokojuje RNDr. Janka Lafférsová z Oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorý koordinuje celoslovenskú Peľovú informačnú službu.

Tento peľ pochádza do značnej miery z kvitnúcich ihličnanov z čeľade borovicovitých, ktorých peľové zrnká majú väčšie rozmery. Stačí aj mierny vánok a z okolitých stromov sa peľ uvoľní vo viditeľných mrakoch. Pri silnejšom vetre je k nám peľ prinášaný na veľké vzdialenosti aj z iných lokalít.

Vysoké koncentrácie peľu ihličnanov, buka, duba a miestami hrabu – druhov, ktoré majú veľké peľové zrná, prispeli k tvorbe žltých povlakov na autách, parapetoch, či okrajoch mlák.

Vysoké koncentrácie peľu týchto druhov v ovzduší súvisia jednak so semennými rokmi – tieto stromy majú zvýšené obdobie kvitnutia v troj- alebo päťročných intervaloch, kedy sa produkcia peľu niekoľkonásobne navýši - a tiež s veternými dňami, počas ktorých dochádza k transportu peľu na veľké vzdialenosti,“ hovorí RNDr. Janka Lafférsová z RÚVZ v Banskej Bystrici.

Rok 2022 sa oproti predchádzajúcim nesie od začiatku v znamení vyšších koncentrácií peľu a dlhšej peľovej sezóny, čo sa prejavilo aj u najsilnejších prvých jarných alergénov - liesky, jelše a brezy.

Ak patríte medzi alergikov, alebo vás zaujíma množstvo peľu v ovzduší z iných dôvodov, sledujte naše pravidelné peľové spravodajstvo, ktoré zabezpečuje šesť monitorovacích staníc v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Trnave a Žiline, pracujúcich  pod gesciou verejného zdravotníctva.

Ďalšie informácie o koncentrácii alergénov

Podrobné a pravidelne aktualizované informácie o koncentrácii jednotlivých alergénov v regiónoch Slovenska, ako aj prognózy na najbližšie obdobie, nájdete na weboch www.uvzsr.sk a www.vzbb.sk.

Na týždennej báze samostatne uverejňujeme aj výsledky z monitorovacej stanice, ktorá sa nachádza u nás na ÚVZ v Bratislave. Ak vás zaujíma iba vývoj peľovej situácie v hlavnom meste, informácie o koncentrácii jednotlivých alergénov nájdete prehľadne spracované na našom webe.

Úrad verejného zdravotníctva SR
a regionálne úrady verejného zdravotníctva