Aktuality

Späť Pýtate sa, my odpovedáme: Čo sú to legionely a aká je prevencia ochorení spôsobených baktériami rodu Legionella

Vzhľadom na aktuálny výskyt prípadov Legionárskej choroby v Poľsku ste sa mnohí zaujímali o to, ako môže ochorenie vznikať a čo sú opatrenia, ktorými možno znižovať riziko nákazy.

ČO SÚ LEGIONELY

Legionely sú baktérie, ktoré sú všeobecne rozšírené vo vodných ekosystémoch v prírode. V umelom prostredí sa môžu tieto baktérie rozmnožovať hlavne pri nesprávnej údržbe vodovodných rozvodných systémov, a teda môžu predstavovať zdravotný problém. Dnes je popísaných približne 61 rôznych druhov baktérií rodu Legionella. Z toho pri najmenej 26 druhoch sa zaznamenali kmene infikujúce ľudí. Najrizikovejšia je Legionella pneumophila.

Baktérie rodu Legionella predstavujú zdravotné riziko najmä u starších osôb a osôb s oslabenou imunitou, u ktorých môže vyvolať ochorenie nazývané legionelóza. Väčšina zdravých ľudí s dostatočnou imunitou na to neochorie.

Legionelóza sa šíri vdýchnutím vodných aerosólov (mikroskopických kvapôčok vody) infikovaných touto baktériou.

OCHORENIE MÁ DVE FORMY

Legionelóza je ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria z rodu Legionella a môže prebiehať v dvoch formách ako:

  1. mierne ochorenie bez zápalu pľúc tzv. Pontiacka horúčka,
  2. alebo život ohrozujúca pneumónia tzv. Legionárska choroba (viď infografika, (pdf, 856 kB) o tejto forme ochorenia).

PREVENCIA OCHORENÍ

Podmienky s teplotou medzi 25 °C – 42 °C sú ideálne na množenie legionel. Okrem toho, rast týchto baktérií podporujú aj slizy (biofilmy) a nečistoty na vnútorných povrchoch potrubí, tesnenia a spoje z gumy a z prírodných vlákien, ohrievače a zásobníky teplej vody, nádrže alebo cisterny na teplú či studenú vodu a podobne.

Aerosóly (mikroskopické kvapôčky vody) obsahujúce baktérie sa najčastejšie vytvárajú napríklad pri spustení sprchy, vo vírivkach, fontánach a v klimatizačných systémoch. Preto treba zabezpečiť, aby teplá voda dosahovala teplotu minimálne 50 °C a zaistiť v celom vodovodnom systéme jej cirkuláciu. Dôležité je zabrániť stagnácii vody a odporúča sa zo spŕch aj kohútikov, ktoré dlhší čas neboli používané odpúšťať vodu raz týždenne. Vodu z takýchto miest sa odporúča nechať niekoľko minút tiecť; sprchové hlavice a vodovodné kohútiky treba udržiavať čisté a bez slizov, povlakov a usadenín (biofilmov).
Rozvody s teplou vodou by mali byť dostatočne izolované, aby nedochádzalo k ohrievaniu pitnej vody (hovorovo studená voda), ktorej odporúčaná teplota by mala byť v rozmedzí 8 až 12 °C.