Aktuality

Späť PÝTATE SA, MY ODPOVEDÁME: Holuby ako riziko nákazy. Ako sa správne chrániť a čo nezanedbať

Holuby na námestiach, strechách domov, balkónoch i parapetoch. Pýtali ste sa nás, aké ochorenia môžu holuby prenášať, ako sa pred týmito ochoreniami chrániť a čo je dôležité nezanedbať.

Najčastejšie ochorenia prenášané holubmi

Medzi najčastejšie ochorenia prenášané holubmi patrí ornitóza (psitakóza). Pôvodcom ochorenia je baktéria Chlamydofila psittaci. U ľudí sa však toto ochorenie vyskytuje veľmi zriedka. Ak sa človek nakazí, tak od infikovaného vtáka (s príznakmi alebo bez príznakov), ktorý vylučuje chlamýdie. 

„Nákaza sa šíri prevažne vzduchom a prachom. Človek sa môže infikovať vdýchnutím vzduchu kontaminovaného výlučkami infikovaných vtákov, zriedka zanesením baktérie do tela pri poranení infikovaným vtákom alebo pri manipulácii s chorými a uhynutými vtákmi,“  hovorí Mgr. Veronika Košťálová z Odboru surveillance infekčných ochorení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Príznaky ochorení, ktoré prenášajú holuby

Ornitóza má väčšinou mierny priebeh, ale boli zaznamenané aj prípady so závažným až fatálnym priebehom. Medzi najčastejšie príznaky ochorenia patria: horúčka, zimnica, bolesť hlavy, bolesť svalov, zápaly horných a dolných dýchacích ciest. Ochorenie má inkubačnú dobu 5 až 14 dní.

Rizikové skupiny

Zraniteľnejšie sú malé deti pohybujúce sa v blízkosti plôch pokrytých vtáčím trusom, tehotné ženy a osoby s nedostatočnou reakciou imunitného systému, u ktorých môže mať ochorenie závažnejší charakter. 

Ochorenie sa vyskytuje aj u osôb, ktoré sú vystavené priamo kontaktu s rôznymi druhmi vtákov pri ich chove a manipulácii s nimi. Rizikovou skupinou sú majitelia vtákov, zamestnanci obchodov s vtáctvom, ľudia pracujúci s hydinou a veterinári.

Zdravotné riziko je aj u alergikov, keď vdychovaním vzduchu s obsahom alergénov či roztočov môže dôjsť k podráždeniu kože, slizníc a očí.

Ako postupovať u detí po kontakte s výkalmi

„Základom prevencie pred nákazou je dodržanie základných hygienických opatrení, ako je dôkladné umytie rúk, prípadne iných znečistených častí tela, ktoré s holubím trusom prišli do kontaktu. Ak sú prítomné príznaky podráždenia, svrbenia, červenania, alebo neskôr príznaky ornitózy, je vhodná konzultácia s lekárom,“ odporúča Mgr. Veronika Košťálová z Odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR.

Potrebujem upratať výkaly od holubov, ako sa správne chrániť pred nákazou?

Pri čistení balkónov znečistených od trusu holubov odporúčame používať osobné ochranné pomôcky (ochranné rukavice a respirátor) a dodržiavať dôkladnú hygienu rúk. Tieto opatrenia minimalizujú kontakt kože a sliznice s potenciálne infikovaným biologickým materiálom. V prípade väčšieho znečistenia odporúčame dať vtáčí trus odstrániť špecializovanej firme, ktorá pri práci používa profesionálne vybavenie. V rámci prevencie sa odporúča nainštalovať bariérovú ochranu na fasádu budovy (napr. siete, hroty a pod.), ktorá zabráni holubom sadať na budovy.

Odbor surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR