Aktuality

Späť Priebežná informácia o výskyte šarlachu na Slovensku v roku 2023

Šarlach sa vyskytuje na Slovensku každoročne – častejší výskyt je v kolektívoch.
V rokoch 2018 a 2019, teda v období pred pandémiou COVID-19, sme zaznamenali na Slovensku niečo vyše 300 hlásených prípadov každý rok. V pandemických rokoch klesol počet hlásených ochorení na rádovo desiatky (v SR boli zavedené protipandemické opatrenia, ktoré znižovali výskyt aj iných ochorení). V roku 2023 sme zatiaľ evidovali cca 210 hlásených ochorení.

Rok Počet prípadov
2018 309
2019 319
2020 76
2021 18
2022 70
2023 206*

* k 01.06.2023

Ak sa pozrieme na výskyt hláseného šarlachu v SR od roku 2013 do roku 2019 (predpandemické roky), v každom roku je zaznamenané rozpätie hlásených prípadov od 200 do 320. ÚVZ SR tak ako aj v prípade iných ochorení požiadal regionálne úrady verejného zdravotníctva o dôkladné monitorovanie epidemiologickej situácie v rámci ich územnej pôsobnosti. Rovnako ich požiadal o informovanie lekárov, aby venovali zvýšenú pozornosť v prípade streptokokových nákaz a v prípade zvýšeného alebo nezvyčajného výskytu informovali príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Každý hlásený prípad je pre epidemiológov dôležitý na zmapovanie situácie vo svojej územnej pôsobnosti a na vyskladanie si epidemiologických súvislostí, vďaka ktorým vie potom príslušný RÚVZ uplatniť ďalšie adekvátne kroky.

Informácie o ochorení:

Šarlach je infekčné ochorenie charakterizované horúčkou, angínou, kožným prejavom s typickou vyrážkou. Príznaky môžeme rozdeliť na celkové príznaky, príznaky v dutine ústnej a kožné príznaky. Typické miesta výskytu výsevu je podbruško, vnútorné strany stehien, bočné strany trupu, podpazušie, lakťové jamky.

Pôvodcami nákaz sú streptokoky skupiny A. Prameňom nákazy je chorý človek alebo nosič choroboplodných zárodkov. Prenos sa uskutočňuje priamo infekčnými kvapôčkami, zriedka nepriamo prostredníctvom kontaminovaných predmetov. 

Očkovanie proti streptokokovým ochoreniam (angína, šarlach) nie je k dispozícii, prevencia spočíva vo forme opatrení – vyhľadanie, zostať doma a liečiť sa (správna liečba zdrojov infekcie antibiotikami).
Šarlach nepredstavuje bezprostredné ohrozenie života, nakoľko včasná antibiotická liečba je účinná, urýchľuje zotavenie a znižuje možnosť rozvinutia komplikácií.
Imunita po infekcii je dlhodobá, ale špecifická pre každý kmeň. Keďže existuje viac kmeňov streptokokov, sú možné aj opakované ochorenia.

Prevencia spočíva v dodržiavaní základných hygienických návykov, častom a dôkladnom umývaní rúk a tým, že chorá osoba nepôjde do kolektívu a zostane doma.

Úrad verejného zdravotníctva SR.