Aktuality

Späť Prevencia pred COVID-19: Ako správne vetrať

COVID-19 sa šíri vzduchom prenášanými časticami a kvapôčkami. Ľudia, ktorí sú infikovaní COVID-19, môžu pri výdychu uvoľňovať častice a kvapôčky, ktoré obsahujú vírus SARS CoV-2 (napr. tiché dýchanie, rozprávanie, spev, cvičenie, kašeľ, kýchanie). Existuje viacero spôsobov, ktoré možno uplatniť na zníženie potenciálu prenosu COVID-19 vzduchom. Jedným z nich je aj vetranie. Zabezpečenie správneho vetrania vonkajším vzduchom môže pomôcť znížiť koncentráciu kontaminantov vo vzduchu, vrátane vírusov v interiéri.

Vetranie v domácnostiach

 • Na výmenu vzduchu používajte prirodzené vetranie (oknami) alebo mechanické, nútené vetranie (vzduchotechnickými zariadeniami).
 • Najlepšie je vetrať krátko a intenzívne. Intenzívne vetranie možno dosiahnuť vďaka prievanu, a to napr. súčasným otvorením okien vo viacerých miestnostiach.
 • Vetrať treba pravidelne, aj niekoľkokrát za deň. Ak sa doma počas dňa príliš nezdržiavate, postačí poriadne vyvetrať ráno a večer.
 • Pri vyššom počte ľudí v domácnosti, ako aj pri pocite vydýchaného vzduchu, je potrebné zvýšiť aj frekvenciu vetrania. Vetrajte v pravidelných intervaloch každých niekoľko hodín.
 • Spôsob vetrania prispôsobte vonkajšej teplote vzduchu a ročnému obdobiu; v zime by malo ísť o rýchle a nárazové vetranie zhruba tri razy denne, v letnom období je základným pravidlom vetranie v skorších ranných hodinách, a to doobeda na západnej strane a poobede na východnej strane domu.
 • V letných mesiacoch môže byť popri vetraní oknami nápomocná aj klimatizácia alebo obyčajný ventilátor, ktorým docielite rýchlejšiu výmenu vzduchu v miestnosti. Aby ste znížili riziko prenosu vzduchom, nasmerujte prúdenie vzduchu ventilátora tak, aby nefúkalo priamo z jednej osoby na druhú.
 • Pokiaľ používate doma klimatizačné zariadenie, pravidelne ho čistite podľa návodu výrobcu. Pri nedostatočnej údržbe sa prístroje na úpravu vzduchu môžu stať zdrojom mikrobiálneho znečistenia.
 • Bez ohľadu na to, či klimatizáciu využívate často, z času na čas ju vypnite a vyvetrajte.
 • Pokiaľ sa v byte nachádza osoba pozitívna na ochorenie COVID-19, zabezpečte v miestnosti chorého a v spoločných priestoroch dobré vetranie (najlepšie pomocou prievanu) a otvorte okná vždy, keď je to možné.
 • Ak je to možné, snažte sa zabrániť prúdeniu vzduchu z miestnosti chorého do iných miestností bytu.
 • Na doplnenie vetrania môžete použiť čističku vzduchu s kvalitným vzduchovým filtrom. Čističku vzduchu umiestnite do miestnosti, v ktorej trávite najviac času, alebo kde najviac času trávia ľudia zo zraniteľných skupín. Aby ste znížili riziko prenosu vzduchom, nasmerujte prúd čističky vzduchu tak, aby nefúkal priamo z jednej osoby na druhú.

Odbor hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky