Aktuality

Späť Pred nami je záverečný mesiac X. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ - zapojte sa, rozhýbte sa a súťažte o zaujímavé ceny

Pred nami je záverečný mesiac, v ktorom máte možnosť zapojiť sa do jubilejného X. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Pravidelným pohybom podporíte vaše zdravie, zlepšíte si zdravotný stav a predchádzate chronickým ochoreniam.

Ak sa počas zostávajúcich 4 týždňov budete venovať pohybu aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity týždenne, či ich vzájomnej kombinácii, splníte podmienky na zaradenie do žrebovania o zaujímavé ceny.

Ako sa zapojíte do súťaže?

Každý týždeň si zaznamenávajte všetky vaše pohybové aktivity a ich trvanie, ktoré vykonáte vo vašom voľnom čase. Po ukončení kampane, najneskôr do 11. augusta 2023, odošlite váš dôsledne vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára alebo poštou na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, prípadne elektronicky na e-mail: poradna.zdravia@vzbb.sk.

Viac sa dozviete na tomto odkaze
alebo na tel. čísle: 0917 246 180
alebo na e-mailovej adrese: poradna.zdravia@vzbb.sk.

Na stiahnutie:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici