Aktuality

Späť Plech na pečenie - odlupovanie vonkajšieho povlaku

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF informačné oznámenie z Rakúska o nevyhovujúcom výrobku „plech na pečenie 28,2 x 15,4 x 7 cm“, značka pepco HOME, EAN kód 2200134884561, iné označenie Art. Nr. SKU 34884501 STYLE 348845, výr. č. ORD00851338_01, krajina pôvodu Čína.

Plech na pečenie - odlupovanie vonkajšieho povlaku

V uvedenom výrobku bolo laboratórnou analýzou zistené odlupovanie vonkajšieho povlaku, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami, na základe čoho sa výrobok sťahuje z trhu.

Poľská spoločnosť Pepco Poland Sp. z o.o. dodala uvedený výrobok aj do predajní Pepco v SR.
ÚVZ SR v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.