Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 9. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, jaseň, topoľ, brest, vŕba

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Veľká časť uplynulého kalendárneho týždňa bola na celom území ovplyvnená zrážkovou činnosťou. V ovzduší dominoval peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a zo silných alergénov peľ jelše a liesky. Peľ liesky a jelše dosahoval alergiologicky významné denné koncentrácie na celom území. Vysoké denné koncentrácie dosiahol len na severnom Slovensku a severe stredného Slovenska. V teplejších oblastiach peľová sezóna liesky už len doznieva a peľ jelše dosahuje nižšie denné hladiny. Vysoké denné hladiny peľu drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité sme zaznamenali najmä na strednom, východnom a severnom Slovensku. Na celom území stúpli denné koncentrácie peľu brestu, topoľa a jaseňa.
Najvyššiu dennú hladinu peľu liesky zachytili v Banskej Bystrici, 172 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Žiline 141 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ jelše v Banskej Bystrici dosiahol najvyššiu koncentráciu 251 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 174 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ drevín z čeľade cyprusovité-tisovité dosiahol dennú koncentráciu cez 1000 peľových zŕn v m3 vzduchu v Nitre a Žiline. Výraznejšia zrážková činnosť spôsobovala lokálny pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a miestami dosahovali aj vyššie denné koncentrácie.

Prognóza peľovej situácie v SR na 10. týždeň 2024

Peľová sezóna liesky a jelše postupne končí na celom území. Alergiologicky významné denné koncentrácie peľu liesky a jelše môžeme ešte očakávať na severnom, strednom a časti východného Slovenska, najmä vďaka peľu transportovanému z chladnejších oblastí. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie aj v záhradných a parkových výsadbách, budú vo vyšších koncentráciách najmä na severnom a strednom Slovensku a tiež časti východného Slovenska. Stúpnu denné koncentrácie peľu brestu, topoľa a jaseňa. Teplo, dostatok vlahy a slnečného svitu a vietor prináša so sebou nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Počas daždivých a chladnejších dní bude dochádzať k poklesu denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na HYPERLINK www.pelovespravodajstvo.sk