Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 8. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité , jaseň, topoľ, brest
spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval najmä peľ liesky a jelše. V Bratislave opäť namerali veľmi vysoké hladiny peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Na celom území Slovenska prebieha peľová sezóna liesky a jelše. Denné koncentrácie ich peľu v ovzduší dosahovali alergiologicky významné koncentrácie aj po ochladení v závere týždňa. Niektoré monitorovacie stanice zachytili aj prvý peľ brestu, jaseňa a topoľa. Najvyššiu dennú hladinu peľu liesky zachytili v Bratislave - 77 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 72 peľových zŕn v m3 vzduchu. Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jelše, 225 peľových zŕn v m3 vzduchu, zachytili v Bratislave. Podobne bolo aj s peľom drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, ktorý dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Bratislave - 8298 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali stredné až vysoké denné koncentrácie len v teplejších oblastiach Slovenska. Regionálne dochádzalo k poklesu denných koncentrácií peľu a spór v súvislosti so zrážkovou činnosťou.

Prognóza peľovej situácie v SR na 9. týždeň 2023

Pokračuje peľová sezóna liesky a jelše. Peľová sezóna liesky v Bratislave a v teplejších oblastiach Slovenska prešla svojím vrcholom a denné koncentrácie peľu liesky tu budú mať klesajúcu tendenciu. Naopak, v chladnejších oblastiach Slovenska bude peľ liesky v ovzduší naďalej v alergiologicky významných koncentráciách. Peľ jelše bude dosahovať alergiologicky významné koncentrácie na celom území. V Bratislave, Nitre a v teplejších oblastiach Slovenska predpokladáme ešte aj v nasledujúcom týždni veľmi vysoké koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité. Tieto majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. V teplejších oblastiach stúpnu aj denné hladiny peľu jaseňa a topoľa v ovzduší. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť regionálne spôsobí pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší .

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk