Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 7. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité
spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Po oteplení v uplynulom týždni došlo k výraznému nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Dominoval peľ liesky a jelše, ale v Bratislave dosiahol veľmi vysoké hladiny aj peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Na celom území Slovenska sa rozbehla peľová sezóna liesky a jelše. Denné koncentrácie ich peľu v ovzduší dosahovali alergiologicky významné koncentrácie aj v chladnejších oblastiach. Niektoré monitorovacie stanice zachytili aj prvé peľové zrná brestu, jaseňa a topoľa.

Najvyššiu dennú hladinu peľu liesky zachytili v Bratislave - 184 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 141 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 44 peľových zŕn v m3 vzduchu.
Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jelše - 88 peľových zŕn v m3 vzduchu zachytili v Košiciach, v Bratislave to bolo 74 peľových zŕn v m3 vzduchu.
Peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité dosiahol najvyššiu hladinu v Bratislave - 787 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 95 peľových zŕn v m3 vzduchu.
Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali väčšinou len nízke hladiny.

Prognóza peľovej situácie v SR na 8. týždeň 2023

Oteplenie, dostatok vlahy a slnečného svitu prináša nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší. Peľová sezóna jelše a liesky sa rozbehla na celom území a denné koncentrácie ich peľu dosiahnu alergiologicky významné hladiny. V Bratislave, Nitre a teplejších oblastiach Slovenska predpokladáme aj veľmi vysoké koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Počas daždivých dní dôjde k dočasnému poklesu koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk