Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 7. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, brest, jaseň
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni pokračovala peľová sezóna liesky a jelše, ktorých peľ sa v ovzduší na celom území Slovenska vyskytoval väčšinou vo vysokých až veľmi vysokých denných koncentráciách. Rozmary počasia - sneh, dážď, vietor - spôsobovali lokálne výkyvy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

  • Monitorovacia stanica v Banskej Bystrici zachytila najvyššie denné koncentrácie peľu liesky, a to 328 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 149 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 140, v Bratislave 112 a v Trnave 87 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Bratislave, a to 1276 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Trnave 803 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre to bolo 742 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 510 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave - 564 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 122 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Ostatné monitorovacie stanice uvádzajú záchyt ich peľu zatiaľ len v nízkych koncentráciách. Okrem peľu spomínaných druhov sa v ovzduší teplejších oblastí Slovenska vyskytoval ešte peľ brestu a prvé peľové zrná jaseňa. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len nízke hladiny.

Prognóza peľovej situácie v SR na 8. týždeň 2022

Peľová sezóna liesky už v Bratislave a teplejších oblastiach prešla svojím vrcholom a denné koncentrácie peľu liesky tu budú mať klesajúcu tendenciu. Vysoké denné hladiny peľu liesky očakávame ešte na strednom, severnom a východnom Slovensku. Peľ jelše sa udrží vo vysokých koncentráciách na celom území. V teplejších oblastiach budú výrazne narastať aj denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Pribúdať bude aj peľ brestu a jaseňa. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou, prípadne nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici