Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 40. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: ambrózia, palina, trávy lipnicovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V štyridsiatom kalendárnom týždni monitorovacie stanice na celom území Slovenska zachytili už len nízke až veľmi nízke denné koncentrácie peľu v ovzduší. S nástupom jesene a výrazným ochladzovaním súčasne zaznamenávame aj výrazný pokles denných koncentrácií spór húb (plesní) v ovzduší. Peľ posledného silného alergénu jesene – inváznej ambrózie - v ovzduší dosahoval len nízke až veľmi nízke denné koncentrácie. Najvyššie zachytené denné koncentrácie peľu ambrózie sa pohybovali v rozmedzí 9 až 10 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa ešte ojedinele vyskytoval peľ paliny, skorocelu, astrovitých, mrlíka a pŕhľavy. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária, Cladospórium a Epicoccum. 

Prognóza peľovej situácie v SR na 41. týždeň a ostatné týždne roku 2023

Peľová sezóna inváznej ambrózie definitívne skončila na celom území Slovenska. Spolu s ňou celkovo končí peľová sezóna roku 2023. V najbližšom období sa v ovzduší vyskytnú už len nízke hladiny peľu nevýznamné z alergiologického hľadiska a takáto situácia bude pretrvávať do konca roka. Denné hladiny spór húb (plesní) momentálne najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária, Cladospórium a Epicoccum sa budú s ďalším ochladzovaním výrazne znižovať. 

Končíme komentované peľové spravodajstvo za rok 2023. Monitorovacie stanice budú vo svojej činnosti pokračovať minimálne do konca októbra a výsledky budú naďalej zverejňované na www.pelovespravodajstvo.sk v tabuľkovej forme.

Ďakujeme vám za vašu priazeň. Opäť sa ozveme na začiatku peľovej sezóny 2024.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. 
Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk.