Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 39. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: ambrózia, palina, trávy lipnicovité, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, chmeľ, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V tridsiatom deviatom kalendárnom týždni sme v ovzduší na celom území Slovenska spolu s nástupom jesene a nočným ochladením zaznamenali ďalší pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší. Naďalej dominoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie spolu s peľom paliny a slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie v ovzduší dosiahol ojedinele alergiologicky významné denné koncentrácie už len v Banskej Bystrici, Trnave a Bratislave. Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie zachytili v Trnave, 46 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 39 a v Bratislave 35 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vo veľmi nízkych koncentráciách vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, chmeľu, astrovitých a mrlíka. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária , Cladospórium a Epicoccum. 

Prognóza peľovej situácie v SR na 40. týždeň 2023

Peľová sezóna inváznej ambrózie končí na celom území Slovenska. Predpokladáme, že peľ ambrózie v ovzduší dosiahne alergiologicky významné hladiny už len ojedinele. Denné koncentrácie peľu paliny a slabšie alergizujúcej pŕhľavy v ovzduší budú už len vo veľmi nízkych hladinách. Riziko pre polinotikov ešte ostáva pri pohybe v blízkosti žlto kvitnúcich porastov inváznej zlatobyle z čeľade astrovitých, kde sú koncentrácie peľu mnohonásobne vyššie ako hodnoty z meraní monitorovacích staníc. Výraznejšie nočné ochladenie prispieva k celkovému poklesu denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. 

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA . 
Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk