Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 37. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: ambrózia, palina, trávy lipnicovité, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, chmeľ, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V tridsiatom siedmom kalendárnom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie, väčšinou spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ paliny a tráv z čeľade lipnicovitých sa už v ovzduší vyskytoval len občas a vo veľmi nízkych koncentráciách. Peľ inváznej ambrózie v ovzduší dosahoval počas niektorých dní veľmi vysoké denné koncentrácie na celom území Slovenska. Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie zachytili v Trnave, 227 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 162, v Banskej Bystrici 153, v Košiciach 107 a v Žiline 102 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Bratislave, 123 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Banskej Bystrici 89 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, chmeľu, astrovitých a mrlíka. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária, Cladospórium a Epicoccum.

Prognóza peľovej situácie v SR na 38. týždeň 2023

Prebiehajúca peľová sezóna inváznej ambrózie prešla svojím druhým vrcholom. Predpokladáme, že peľ ambrózie v ovzduší bude dosahovať alergiologicky významné hladiny na celom území Slovenska. Denné koncentrácie peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy v ovzduší majú klesajúcu tendenciu. Rizikom pre alergikov ostávajú aj súvislé žlté porasty inváznej zlatobyle z čeľade astrovitých, ktoré hojne lemujú železničné trate, cesty i neudržiavané plochy a svojím peľom prispievajú k zvýšeniu záťaže alergikov. Ochladenie spojené so zvýšenou zrážkovou činnosťou spôsobuje výrazné regionálne rozdiely v denných koncentráciách peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva búrky so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk