Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 36. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: ambrózia, palina, trávy lipnicovité, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, chmeľ, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V tridsiatom šiestom kalendárnom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ paliny a tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval len nízke až veľmi nízke denné koncentrácie. Peľ inváznej ambrózie v ovzduší dosahoval veľmi vysoké denné koncentrácie najmä na západe Slovenska. Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie zachytili v Bratislave, 466 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Trnave 273 a v Nitre 243 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Bratislave, 165 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 162, v Žiline 143 a v Banskej Bystrici 124 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, chmeľu, astrovitých a mrlíka. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária, Cladospórium a Epicoccum.

Prognóza peľovej situácie v SR na 37. týždeň 2023

Prebieha peľová sezóna inváznej ambrózie, ktorá prechádza svojím druhým vrcholom najmä v teplých oblastiach západného Slovenska. Peľ tráv a paliny sa bude vyskytovať v ovzduší v nízkych denných koncentráciách až do jesene. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahne v ovzduší vyššie denné koncentrácie najmä na strednom a severnom Slovensku. Predpokladáme, že denné hladiny peľu ambrózie dosiahnu druhý vrchol aj v oblasti stredného, severného a východného Slovenska. Súvislé žlté porasty inváznej zlatobyle z čeľade astrovitých, ktoré hojne lemujú železničné trate, cesty i neudržiavané plochy, prispievajú svojím peľom k zvýšeniu záťaže alergikov. Teplo a zrážková činnosť ovplyvňujú denné hladiny peľu a spór húb (plesní) v ovzduší. Ochladenie a silné búrky spôsobujú výrazné regionálne rozdiely v denných koncentráciách peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk