Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 35. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: ambrózia, palina, trávy lipnicovité, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, chmeľ, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V tridsiatom piatom kalendárnom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ silného alergénu – inváznej ambrózie spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Skončila peľová sezóna paliny. Peľ paliny a tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval len nízke až veľmi nízke denné koncentrácie. Peľ inváznej ambrózie v ovzduší dosahoval veľmi vysoké denné koncentrácie na väčšine územia Slovenska. Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie zachytili v Banskej Bystrici - 415 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 362, v Bratislave 191 a v Žiline 156 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Banskej Bystrici - 206 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 155 a v Žiline 154 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, chmeľu, astrovitých a mrlíka. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária , Cladospórium a Epicoccum.

Prognóza peľovej situácie v SR na 36. týždeň 2023

Skončila peľová sezóna paliny. Peľová sezóna inváznej ambrózie prešla svojím prvým vrcholom na väčšine územia Slovenska. Peľ tráv sa bude vyskytovať v ovzduší v nízkych denných koncentráciách až do jesene. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahne v ovzduší pomerne vysoké denné koncentrácie najmä na strednom a severnom Slovensku. Denné hladiny peľu ambrózie sa budú udržiavať v alergiologicky významných denných koncentráciách na celom území Slovenska a v krátkom čase môžu dosiahnuť druhý vrchol. Kvitne invázna zlatobyľ z čeľade astrovité, ktorá svojím peľom, najmä pri pohybe v blízkosti jej súvislých žltých porastov vyskytujúcich sa v okolí železničných tratí, ciest a neudržiavaných políčok, prispieva k zvýšeniu záťaže alergikov. Teplo a zrážková činnosť ovplyvňujú denné hladiny peľu a spór húb (plesní) v ovzduší. Ochladenie a silné búrky spôsobujú výrazné regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva búrky so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na  www.pelovespravodajstvo.sk