Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 34. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska: ambrózia, palina, trávy lipnicovité, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, chmeľ, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V 34. kalendárnom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ silných alergénov – ambrózie a paliny, spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval len veľmi nízke denné koncentrácie. Peľ inváznej ambrózie v ovzduší dosahoval veľmi vysoké denné koncentrácie na celom území Slovenska. Peľová sezóna paliny prešla svojím vrcholom a jej peľ v ovzduší dosiahol alergiologicky významné denné koncentrácie už len na strednom Slovensku. Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie zachytili v Banskej Bystrici 498, v Bratislave 376, v Nitre 310, v Košiciach 230 a v Žiline 206 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ paliny dosiahol najvyššie hladiny v Banskej Bystrici 61 a v Nitre 32 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Bratislave 429 , v Košiciach 253 , v Nitre 173 a v Žiline 171 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, chmeľu, astrovitých a mrlíka. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária, Cladospórium a Epicoccum.

Prognóza peľovej situácie v SR na 35. týždeň 2023

Končí peľová sezóna paliny a peľová sezóna inváznej ambrózie prešla svojím prvým vrcholom na celom území Slovenska. Peľ tráv sa bude vyskytovať v ovzduší v nízkych denných koncentráciách až do jesene. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahne v ovzduší pomerne vysoké denné koncentrácie na väčšine územia Slovenska. Denné hladiny peľu ambrózie sa budú udržiavať v alergiologicky významných denných koncentráciách na celom území Slovenska. Teplo a zrážková činnosť ovplyvňujú nárast denných koncentrácií spór húb (plesní)  v ovzduší. Ochladenie a silné búrky spôsobia regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva búrky so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk