Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 32. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska: trávy lipnicovité, palina, ambrózia, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, chmeľ, astrovité

spóry húb – Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V 32. kalendárnom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom silných alergénov – paliny a ambrózie. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa v nízkych koncentráciách bude vyskytovať v ovzduší až do jesene. Peľ inváznej ambrózie sa v ovzduší vyskytoval v alergiologicky významných koncentráciách na väčšine územia Slovenska. Peľ paliny dosiahol skoro na celom území vysoké denné koncentrácie. Najvyššie denné koncentrácie peľu paliny zachytili v Žiline 176, v Košiciach 145, v Banskej Bystrici 127 a v Bratislave 96 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ ambrózie dosiahol najvyššie hladiny v Nitre 160 a v Bratislave 96 peľových zŕn  v m3 vzduchu.  Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline 1 340 , v Bratislave 994 a v Banskej Bystrici 397 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, chmeľu, astrovitých a mrlíka. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária, Cladospórium a Epicoccum.

Prognóza peľovej situácie v SR na 33. týždeň 2023

Začala peľová sezóna paliny a súbežne sa rozbieha peľová sezóna ambrózie. Peľ tráv sa bude vyskytovať v ovzduší vo veľmi nízkych denných koncentráciách až do septembra. Slabšie alergizujúca pŕhľava dosiahne veľmi vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. Peľ paliny dosiahne vysoké denné koncentrácie na väčšine územia. Denné hladiny peľu ambrózie majú tiež stúpajúcu tendenciu a v alergiologicky významných koncentráciách ich očakávame na celom území. Teplo a zrážková činnosť vplývajú na nárast denných koncentrácií spór húb (plesní) i hladiny peľu v ovzduší. Ochladenie spojené so zrážkovou činnosťou zas spôsobuje regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk