Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 31. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: trávy lipnicovité, palina, ambrózia, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, chmeľ, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V tridsiatom prvom kalendárnom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy, ku ktorému sa postupne pridáva peľ silných alergénov – paliny a ambrózie. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa v nízkych koncentráciách bude vyskytovať v ovzduší až do jesene. Peľ inváznej ambrózie sa v ovzduší vyskytoval len v nízkych koncentráciách. Peľ paliny dosiahol miestami aj alergiologicky významné koncentrácie. Najvyššie denné koncentrácie peľu paliny zachytili v Košiciach, 53 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 38 a v Žiline 31 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline 743, v Košiciach 408, v Banskej Bystrici 318 a v Bratislave 343 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, chmeľu, astrovitých a mrlíka. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária a Cladospórium.

Prognóza peľovej situácie v SR na 32. týždeň 2023

Peľová sezóna tráv skončila. Peľ tráv bude vyskytovať v ovzduší vo veľmi nízkych denných koncentráciách až do septembra. Slabšie alergizujúca pŕhľava dosiahne vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. Začala peľová sezóna paliny, ktorej peľ dosiahne alergiologicky významné hladiny na väčšine územia. Denné hladiny peľu ambrózie majú tiež stúpajúcu tendenciu a v priebehu týždňa môže dosiahnuť alergiologicky významné koncentrácie. Teplo a zrážková činnosť majú vplyv na nárast denných koncentrácií spór húb (plesní) i hladiny peľu v ovzduší. Ochladenie spojené so zrážkovou činnosťou zas spôsobuje regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk