Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 31. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

  • trávy z čeľade lipnicovité, ambrózia, palina, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav
  • póry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni opäť dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy sprevádzaný peľom významných alergénov paliny, ambrózie a tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval nízke, alergologicky nevýznamné denné koncentrácie. Výrazne stúpli denné hladiny peľu paliny a pozvoľna pribúda peľ ambrózie.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých opäť zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 678 peľových zŕn  v m3 vzduchu, v Bratislave - 408 peľových zŕn  v m3 vzduchu, v Košiciach - 370 peľových zŕn  v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici - 157 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie koncentrácie peľu paliny  zachytila  monitorovacia stanica v Banskej Bystrici - 100 peľových zŕn  v m3 vzduchu, v Košiciach - 94 peľových zŕn  v m3 vzduchu a v Žiline 31 - peľových zŕn  v m3 vzduchu. Ostatné stanice zachytili peľ paliny v nízkych denných koncentráciách.
  • Najvyšší záchyt peľu ambrózie zaznamenala monitorovacia stanica v Bratislave - 24 peľových zŕn  v m3 vzduchu. Peľová sezóna ambrózie sa pomaly rozbieha v teplejších oblastiach Slovenska.

Palina a ambrózia sú najsilnejšie a najvýznamnejšie alergény najbližších týždňov. Peľ bylín ostal zastúpený najmä peľom skorocelu a mrlíka. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ chmeľu, štiavu, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.

Prognóza  peľovej situácie v SR na 32. týždeň 2022

Dominantné zastúpenie v ovzduší si udrží peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Najsilnejším a najpočetnejším alergénom nasledujúceho týždňa bude palina a invázna ambrózia. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa bude vyskytovať v ovzduší už len v nižších koncentráciách až do neskorej jesene. Okrem uvedených druhov očakávame v ovzduší aj peľ chmeľu, skorocelu, štiavu a mrlíka. Peľová sezóna paliny sa naplno rozbehla na strednom, severnom a východnom Slovensku. Stúpajúce denné hladiny inváznej ambrózie očakávame aj v ostatných častiach Slovenska. Denné koncentrácie spór húb (plesní) ostávajú na rovnakej úrovni, ale po búrkach môže dôjsť lokálne k ich nárastu. Denné koncentrácie spór Alternárie majú v tomto období vyššie zastúpenie v celkovej dennej koncentrácii spór v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na www.pelovespravodajstvo.sk