Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 30. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: trávy lipnicovité, palina, ambrózia,mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V tridsiatom kalendárnom týždni na území Slovenska naďalej dominoval v ovzduší peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy a tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ inváznej ambrózie sa v ovzduší vyskytoval len sporadicky vo veľmi nízkych koncentráciách. Peľ paliny dosahoval na väčšine územia nízke denné koncentrácie. Peľ tráv v ovzduší dosahoval vyššie denné hladiny už len na severe Slovenska. Na ostatnom území alergiologicky významné denné koncentrácie dosiahol len ojedinele. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili v Žiline, 196 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline, 408 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 308 a v Bratislave 143 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, astrovitých a mrlíka. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária a Cladospórium.

Prognóza peľovej situácie v SR na 31. týždeň 2023

Peľová sezóna tráv končí. Alergiologicky významné denné koncentrácie sa môžu vyskytnúť už len na severe Slovenska. Slabšie alergizujúca pŕhľava dosiahne vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší najmä na strednom a severnom Slovensku. Peľ paliny a ambrózie - silných alergénov neskorého leta a jesene bude pomaly pribúdať. Peľ paliny miestami dosiahne alergiologicky významné denné hladiny. Peľ ambrózie môžeme v alergiologicky významných hladinách očakávať o cca dva týždne. Teplo a búrková činnosť majú vplyv na nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Ochladenie spojené so zrážkovou činnosťou bude spôsobovať regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk