Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 29. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:, trávy lipnicovité, palina, ambrózia, lipa, pajaseň, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V dvadsiatom deviatom kalendárnom týždni na území Slovenska naďalej dominoval v ovzduší peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy a tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ paliny a inváznej ambrózie sa v ovzduší vyskytoval len sporadicky vo veľmi nízkych koncentráciách. Peľ tráv v ovzduší dosahoval vyššie denné hladiny už len na severe Slovenska. Na ostatnom území alergiologicky významné denné koncentrácie dosahoval len ojedinele. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili v Žiline, 342 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline, 477 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 220 a v Bratislave 212 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ paliny a inváznej ambrózie zachytila väčšina monitorovacích staníc, ale len vo veľmi nízkych koncentráciách. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, astrovitých a mrlíka. Z drevín to bol peľ pajaseňa a lipy vo veľmi nízkych koncentráciách. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária a Cladospórium.

Prognóza peľovej situácie v SR na 30. týždeň 2023

Peľová sezóna tráv pomaly končí na celom území Slovenska. Alergiologicky významné denné koncentrácie predpokladáme najmä na severnom a časti stredného Slovenska. Slabšie alergizujúca pŕhľava dosiahne vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší najmä na strednom a severnom Slovensku. Peľ paliny a ambrózie - silných alergénov neskorého leta a jesene - bude pomaly pribúdať. Predpokladáme, že pri opätovnom oteplení peľ paliny dosiahne v priebehu dvoch týždňov alergiologicky významné koncentrácie. Peľ ambrózie môžeme v alergiologicky významných hladinách očakávať o cca tri až štyri týždne neskôr. Teplo a búrková činnosť majú vplyv na nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Ochladenie spojené so zrážkovou činnosťou bude spôsobovať regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk