Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 28. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • trávy z čeľade lipnicovité, ambrózia, palina, lipa, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, skorocel, štiav
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V ovzduší na území Slovenska dominoval aj v uplynulom týždni peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia – tráv z čeľade lipnicovitých – pokračuje, pričom peľ tráv v ovzduší dosiahol alergiologicky významné koncentrácie už len v Žiline, Banskej Bystrici a Bratislave.

  • Najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 274 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici - 57 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave - už len 34 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 793 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave - 376 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici - 147 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Peľ paliny a ambrózie sa vyskytuje v ovzduší len ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách. Palina a ambrózia sa v auguste stanú najvýznamnejšími alergénmi leta a skorej jesene. Peľ bylín bol zastúpený najmä peľom skorocelu a mrlíka. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ gaštanu, lipy, štiavu, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 29. týždeň 2022

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré boli najsilnejším a najvýznamnejším alergénom posledných týždňov, je na ústupe. Peľ tráv už celkovo nabral klesajúcu tendenciu, preto predpokladáme, že alergiologicky významné koncentrácie dosiahne už len v chladnejších oblastiach Slovenska. Dominantné zastúpenie v ovzduší bude mať peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. V ovzduší bude naďalej prevažovať peľ pŕhľavy, tráv, skorocelu, štiavu a mrlíka. Peľ paliny a ambrózie bude postupne pribúdať na celom Slovensku. Denné koncentrácie spór húb (plesní) po dažďoch výraznejšie stúpnu. Výrazne stúpajú aj denné koncentrácie spór Alternárie. Množstvo peľu v ovzduší je lokálne ovplyvňované suchom alebo zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na www.pelovespravodajstvo.sk