Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 27. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

trávy lipnicovité, palina, ambrózia, gaštan, baza, lipa, pajaseň, pŕhľavovité, skorocel, štiav, mrlíkovité, mrkvovité, astrovité
spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium, Polythrincium

V dvadsiatom siedmom kalendárnom týždni opäť dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých už prešla svojím druhým vrcholom na celom území, pričom alergiologicky významné koncentrácie peľu tráv zachytili už len monitorovacie stanice na strednom a severnom Slovensku. Výrazné regionálne rozdiely v denných koncentráciách peľu a spór v ovzduší pretrvávali aj v tomto týždni. Vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší sme zaznamenali len na strednom a severnom Slovensku. Na ostatnom území boli denné koncentrácie peľu v ovzduší najmä v stredných hladinách. Okrem peľu tráv a pŕhľavovitých sa v ovzduší vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, gaštanu, bazy, lipy, mrlíkovitých, mrkvovitých a astrovitých. Pomaličky pribúda peľ paliny a ambrózie.

Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytili v Žiline, 70 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Banskej Bystrici 44 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ pŕhľavovitých dosiahol najvyššie koncentrácie v Banskej Bystrici, 285 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Bratislave 128 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Cladospórium a Alternária.

Prognóza peľovej situácie v SR na 28. týždeň 2024

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých naďalej slabne. Peľ tráv dosiahne alergiologicky významné denné koncentrácie už len ojedinele, a to najmä na strednom alebo severnom Slovensku. Pokračuje peľová sezóna slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Silné horúčavy, ale aj prudké búrky prispievajú k lokálnemu poklesu peľu v ovzduší. Predpokladáme, že peľ tráv sa v nízkych hladinách bude v ovzduší vyskytovať až do jesene. V závislosti od počasia môžeme počítať s nárastom denných hladín peľu pŕhľavovitých a skorocelu. Pomaly začne pribúdať aj peľ ďalších silných alergénov leta – paliny a inváznej ambrózie.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk