Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 26. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

trávy lipnicovité, palina, ambrózia, gaštan, baza, lipa, pajaseň, pŕhľavovité, skorocel, štiav, mrlíkovité, mrkvovité, astrovité
spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium, Polythrincium

V dvadsiatom šiestom kalendárnom týždni opäť dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pokračovala na celom území, pričom vyššie koncentrácie peľu tráv zachytili už len monitorovacie stanice na strednom a severnom Slovensku. Aj tento týždeň vplyvom veľkých regionálnych výkyvov počasia dochádzalo k výrazným regionálnym rozdielom v denných koncentráciách peľu a spór v ovzduší. Vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší sme zaznamenali len v oblastiach s menšou zrážkovou činnosťou. Na celom území boli denné koncentrácie peľu v ovzduší väčšinou vo vyšších až stredných hladinách. Okrem peľu tráv a pŕhľavovitých sa v ovzduší vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, gaštanu, bazy, lipy, mrlíkovitých, mrkvovitých a astrovitých. Zachytili sme prvý peľ paliny a ambrózie.

Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytili v Žiline, 104 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Banskej Bystrici 90 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ pŕhľavovitých dosiahol najvyššie koncentrácie v Banskej Bystrici, 265 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 216 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave 201 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária.

Prognóza peľovej situácie v SR na 27. týždeň 2024

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pomaly slabne. Pokračuje peľová sezóna slabšie alergizujúcej pŕhľavy a v najbližšom období sa môžeme pripravovať na začiatok peľovej sezóny paliny. Znížená zrážková činnosť a vietor prispievali k celkovému nárastu denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. Predpokladáme, že peľ tráv v ovzduší dosiahne alergiologicky významné denné koncentrácie najmä na strednom a severnom Slovensku. Narastať budú aj denné hladiny peľu pŕhľavovitých a skorocelu. Pomaly začne pribúdať aj peľ ďalšieho silného alergénu leta - paliny. V najbližšom období očakávame spolu s nárastom denných koncentrácií peľu v ovzduší aj nárast denných koncentrácií spór húb (plesní).

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.
Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk