Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 26. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: trávy lipnicovité, baza, lipa, pajaseň, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V dvadsiatom šiestom kalendárnom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých a pŕhľavy. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých a slabšie alergizujúcej pŕhľavy vrcholí. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili v Žiline, 632 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 322, v Bratislave 156 a v Trnave 124 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline, 1 485 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 647 , v Bratislave 310 a v Nitre 139 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytoval aj peľ skorocelu, štiavu a mrlíka. Z drevín sa v ovzduší vyskytoval peľ bazy, pajaseňa a lipy. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali veľmi vysoké denné koncentrácie. Do vysokých hladín narástli aj denné koncentrácie spór rodu Alternária.

Prognóza peľovej situácie v SR na 27. týždeň 2023

Pokračuje peľová sezóna tráv i slabšie alergizujúcej pŕhľavy. V nasledujúcom týždni ešte môžeme očakávať vyššie koncentrácie peľu tráv v ovzduší na väčšine územia Slovenska. Vo vysokých koncentráciách sa v ovzduší bude vyskytovať aj peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy, v stredných koncentráciách peľ skorocelu. Peľ bazy a lipy sa vyskytne v ovzduší len v nižších denných koncentráciách. Teplo a búrková činnosť majú vplyv na nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Zrážková činnosť bude spôsobovať regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk