Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 26. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • trávy z čeľade lipnicovité, ambrózia, palina, gaštan, pajaseň, lipa, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, skorocel, štiav
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcim peľom rastlín z čeľade pŕhľavovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia – tráv z čeľade lipnicovitých – pokračuje, ale aj vzhľadom na veľké sucho sa peľ tráv na väčšine územia vyskytuje v nižších koncentráciách ako po iné roky.

  • Najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 547 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici - 90 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave - 40 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 536 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave - 281 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici - 139 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Monitorovacie stanice v Bratislave, Košiciach, Nitre a v Trnave zachytili prvý peľ ambrózie a paliny, ktoré sa stanú po trávach najvýznamnejšími alergénmi leta. Peľ bylín - najmä skorocelu - dosahoval stredné denné koncentrácie na väčšine územia. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ gaštanu, bazy, lipy, pajaseňa, štiavu, astrovitých, mrlíkovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 27. týždeň 2022

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré sú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom týchto týždňov, pokračuje. Peľ tráv spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy bude mať dominantné zastúpenie v ovzduší aj v nasledujúcom týždni. V ovzduší bude naďalej prevažovať peľ bylín - najmä tráv, skorocelu, štiavu a rastlín z čeľade pŕhľavovitých. Peľ paliny a ambrózie bude postupne pribúdať aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Denné koncentrácie spór húb (plesní) po dažďoch výraznejšie stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší môže byť lokálne ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie spracované informácie nájdete na www.pelovespravodajstvo.sk