Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 25. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

trávy lipnicovité, gaštan, baza, lipa, pajaseň, pŕhľavovité, skorocel, štiav, mrlíkovité, mrkvovité, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium, Polythrincium

V dvadsiatom piatom kalendárnom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pokračuje na celom území. Vplyvom veľkých regionálnych výkyvov počasia dochádzalo aj k výrazným regionálnym rozdielom v denných koncentráciách peľu a spór v ovzduší. Vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší sme zaznamenali len v oblastiach s menšou zrážkovou činnosťou. Na celom území boli denné koncentrácie peľu v ovzduší väčšinou vo vyšších až stredných hladinách. Okrem peľu tráv a pŕhľavovitých sa v ovzduší vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, gaštanu, bazy, lipy, mrlíkovitých , mrkvovitých a astrovitých.

Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytili v Banskej Bystrici, 127 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Nitre 113 peľových zŕn v m3 vzduchu. Stúpli aj denné koncentrácie peľu skorocelu a najmä pŕhľavovitých. Peľ pŕhľavovitých dosiahol najvyššie koncentrácie v Banskej Bystrici, 365 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 132 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 126 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 118 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária.

Prognóza peľovej situácie v SR na 26. týždeň 2024

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých a slabšie alergizujúcej pŕhľavy pokračuje na celom území Slovenska. Znížená zrážková činnosť a vietor prispievajú k celkovému nárastu denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. Predpokladáme, že peľ tráv v ovzduší dosiahne alergiologicky významné denné koncentrácie na celom území Slovenska. Narastať budú aj denné hladiny peľu pŕhľavovitých a skorocelu. Pomaly sa začne vyskytovať v ovzduší aj peľ ďaľšieho silného alergénu leta - paliny. V najbližšom období očakávame spolu s nárastom denných koncentrácií peľu v ovzduší aj nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). 

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. 
Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk