Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 25. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: trávy lipnicovité, borovicovité, baza, agát, lipa, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V uplynulom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých a pŕhľavy. Peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých dosahoval už len nižšie koncentrácie. Vrcholila peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých a slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili v Banskej Bystrici, a to 351 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 284 a v Bratislave 120 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Banskej Bystrici, 801 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 627 a v Bratislave 327 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytoval aj peľ skorocelu a štiavu. Peľ bazy, agátu a lipy v ovzduší dosahoval nižšie hladiny. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali veľmi vysoké denné koncentrácie. Výraznejšie narástli denné hladiny spór rodu Alternária.

Prognóza peľovej situácie v SR na 26. týždeň 2023

Peľová sezóna tráv pokračuje. V nasledujúcom týždni môžeme očakávať vyššie koncentrácie peľu tráv v ovzduší na väčšine územia Slovenska. Vo vysokých koncentráciách sa v ovzduší bude vyskytovať aj peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy, v nižších hladinách peľ skorocelu a štiavu. Do nízkych hladín poklesnú aj denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. Peľ agátu, bazy a lipy sa vyskytne v ovzduší tiež len v nižších denných koncentráciách. Rozšíri sa druhové spektrum kvitnúcich bylín. Pri oteplení očakávame nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Zrážková činnosť bude spôsobovať regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk