Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 25. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • trávy z čeľade lipnicovité, gaštan, pajaseň, lipa, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, skorocel, štiav
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V ovzduší na území Slovenska dominoval v uplynulom týždni peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcim peľom pŕhľavovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia - tráv z čeľade lipnicovitých - prešla svojím prvým vrcholom. Denné koncentrácie peľu drevín dosahujú už len veľmi nízke hladiny.

  • Najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 437 peľových zŕn v m3 vzduchu , v Banskej Bystrici - 173 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave - 87 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 669 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave - 239 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici - 119 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Peľ bylín, najmä skorocelu, dosahoval stredné denné koncentrácie na väčšine územia. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ gaštanu, bazy, lipy, pajaseňa, štiavu, astrovitých, mrlíkovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 26. týždeň 2022

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré sú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom týchto týždňov, pokračuje. Peľ tráv spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy bude mať dominantné zastúpenie v ovzduší aj v nasledujúcom týždni. V ovzduší bude naďalej prevažovať peľ bylín - najmä tráv, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých. Denné koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší môže byť lokálne ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na www.pelovespravodajstvo.sk