Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 24. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:, trávy lipnicovité, borovicovité, baza, agát, lipa, mrkvovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých a pŕhľavy. Peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých dosiahol vyššie koncentrácie začiatkom týždňa už len na strednom a severnom Slovensku. Vplyvom zrážkovej činnosti dochádzalo k výrazným regionálnym rozdielom v denných hladinách peľu v ovzduší. Pokračujúca peľová sezóna tráv vrcholila na strednom a severnom Slovensku. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili v Žiline, 1 299 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 490 a v Bratislave 121 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline - 976 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 402 a v Bratislave 161 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytoval peľ skorocelu a štiavu. Peľ bazy, agátu a lipy v ovzduší dosahoval nižšie hladiny. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali veľmi vysoké denné koncentrácie.

Prognóza peľovej situácie v SR na 25. týždeň 2023

Peľová sezóna tráv pokračuje a v nasledujúcom týždni ešte očakávame vysoké koncentrácie peľu tráv v ovzduší najmä na strednom a severnom Slovensku. Vo významných koncentráciách sa v ovzduší bude vyskytovať aj peľ pŕhľavy, menej už peľ skorocelu a štiavu. Denné hladiny peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých už nedosiahnu vysoké denné hladiny ani na severe nášho územia. Peľ agátu, bazy a lipy sa vyskytne len v nižších denných hladinách. Rozšíri sa druhové spektrum kvitnúcich bylín. Pri oteplení očakávame nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Zrážková činnosť bude spôsobovať regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk