Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 23. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: trávy lipnicovité, borovicovité, baza, agát, lipa, mrkvovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých, pŕhľavy a skorocelu. Peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých dosiahol vysoké koncentrácie už len na severnom Slovensku. Vplyvom búrkovej činnosti a prívalových dažďov dochádzalo k výrazným regionálnym rozdielom v denných hladinách peľu v ovzduší. Pokračujúca peľová sezóna tráv vrcholila na strednom a severnom Slovensku. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili v Žiline - 622, v Banskej Bystrici 254 a v Bratislave 101 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ drevín je postupne nahrádzaný peľom bylín. Peľ bazy, agátu a lipy sa vyskytoval v ovzduší v nižších hladinách. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosahoval vysoké denné koncentrácie najmä na strednom a severnom Slovensku. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali vysoké denné koncentrácie.

Prognóza peľovej situácie v SR na 24. týždeň 2023

Peľová sezóna tráv pokračuje a aj v nasledujúcom týždni ešte očakávame vysoké koncentrácie peľu tráv v ovzduší, najmä na strednom a severnom Slovensku. Vo významných koncentráciách sa v ovzduší môže vyskytovať aj peľ pŕhľavy, skorocelu i štiavu. Denné hladiny peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých výrazne poklesnú aj na severe nášho územia. Peľ agátu, bazy a lipy sa vyskytne len v nižších denných hladinách. Rozšíri sa druhové spektrum kvitnúcich bylín. Pri oteplení očakávame nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Zrážková činnosť bude spôsobovať regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk