Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 23. týždeň 2022

 Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, agát, cyprusovité-tisovité, gaštan, pajaseň, lipa, ihličnany z čeľade borovicovité, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlík, skorocel, štiav
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcim peľom rastlín z čeľade pŕhľavovitých. Peľ brezy sa vyskytoval už len ojedinele. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia – tráv z čeľade lipnicovitých – v teplejších oblastiach Slovenska prešla svojím prvým vrcholom. Na strednom a severnom Slovensku peľová sezóna tráv vrcholí v tomto období. Denné koncentrácie peľu drevín výrazne poklesli.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 728 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici - 275 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave - 175 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 443 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave - 158 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici - 124 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Peľ bylín (najmä skorocelu), dosahoval stredné denné koncentrácie na väčšine územia. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ gaštanu, agátu, bazy, lipy, pajaseňa, štiavu, mrlíka a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a ich denné hladiny dosahovali pomerne vysoké hodnoty na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 24. týždeň 2022

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré sú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom týchto týždňov, prechádza svojím prvým vrcholom aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Peľová sezóna brezy definitívne skončila na celom území. Denné koncentrácie peľu ihličnanov klesajú do veľmi nízkych denných hladín. Dreviny s vysokou produkciou peľu dokvitli a v ovzduší prevažuje peľ bylín - najmä tráv, skorocelu, štiavu a rastlín z čeľade pŕhľavovitých. Denné koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA