Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 22. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska

trávy lipnicovité, pagaštan, gaštan, agát, baza, lipa, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V 22. kalendárnom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pokračuje na celom území. Lokálne zrážky a búrková činnosť spôsobujú výrazné regionálne rozdiely v denných koncentráciách peľu v ovzduší. Vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší sme zaznamenali v niektorých oblastiach, ktoré nezasiahli výdatnejšie dažde. Na ostatnom území boli denné koncentrácie peľu v ovzduší skôr v stredných hladinách. Okrem peľu tráv sa v ovzduší vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, pŕhľavovitých, pagaštanu, gaštanu, bazy, lipy a agátu. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv  zachytili Košiciach 58 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 54 peľových zŕn v m3 vzduchu. Stúpli denné koncentrácie peľu skorocelu a pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Prognóza  peľovej situácie v SR na 23. týždeň 2024

Na celom území Slovenska pokračuje peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých. V teplejších oblastiach kvitnutie tráv prešlo svojim prvým vrcholom. Peľ tráv v ovzduší dosiahne alergiologicky významné denné koncentrácie najmä v oblastiach s nízkym podielom zrážkovej činnosti. Stúpať bude množstvo peľu pŕhľavovitých, skorocelu i štiavu. Trávy z čeľade lipnicovitých ostávajú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom až do júla. V mestách je možné znižovať denné hladiny peľu tráv v ovzduší aj správnym manažmentom kosenia či výsevom nízko údržbových kvitnúcich lúčnych plôch. Predpokladáme, že spolu s nárastom denných koncentrácií peľu v ovzduší budú narastať aj denné koncentrácie spór húb (plesní). Zrážková činnosť prispeje k lokálnemu poklesu peľu a spór v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk