Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 22. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: trávy lipnicovité, platan, dub, gaštan, pagaštan, borovicovité, baza, agát, lipa, mrkvovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých, peľ ihličnanov, pŕhľavy a skorocelu. Vplyvom teplého a slnečného počasia sme zaznamenali veľmi vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Zvýšili sa aj denné koncentrácie peľu skorocelu, štiavu a pŕhľavy v ovzduší. Peľ drevín je postupne nahrádzaný peľom bylín. Peľová sezóna tráv vrcholila na strednom a severnom Slovensku. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili v Banskej Bystrici, 698 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Bratislave 241 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ borovicovitých dosiahol najvyššie denné hladiny na strednom a severnom Slovensku. Peľ ostatných drevín sa vyskytoval v ovzduší v nižších hladinách. Topoľová vata ešte stále znepríjemňuje život všetkým najmä počas veterných dní a ako nosič peľových zŕn sa podieľa na vysokých koncentráciách peľu v ovzduší. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali vysoké denné koncentrácie. 

Prognóza peľovej situácie v SR na 23. týždeň 2023

Peľová sezóna tráv pokračuje a aj v nasledujúcom týždni očakávame vysoké koncentrácie peľu tráv v ovzduší. Stúpnu denné hladiny peľu pŕhľavy, skorocelu i štiavu. Klesajúcu tendenciu budú mať denné hladiny peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. V ovzduší sa bude ešte vyskytovať peľ agátu, bazy, gaštanu a lipy. Rozšíri sa druhové spektrum kvitnúcich bylín. Pri oteplení očakávame nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Vietor prispeje k transportu peľu a spór z väčších vzdialeností. Zrážková činnosť bude spôsobovať regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. 

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk