Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 22. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska: breza, trávy z čeľade lipnicovité, agát, cyprusovité-tisovité, pagaštan, gaštan, pajaseň, lipa, ihličnany z čeľade borovicovité, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ brezy dosahoval už len nízke, alergiologicky nevýznamné denné koncentrácie. Peľová sezóna silného alergénu – tráv z čeľade lipnicovitých – sa rozbehla naplno na celom území. Poklesli denné koncentrácie peľu všetkých drevín, výrazne poklesli aj denné hladiny peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, 213 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 128 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 74 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 72 peľových zŕn v m3 vzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Bratislave, 131 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 119 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 76 peľových zŕn v m3 vzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ pagaštanu, gaštanu, agátu, bazy, lipy, pajaseňa, skorocelu, štiavu, mrkvovitých a pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a ich denné hladiny dosahovali pomerne vysoké hodnoty na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 23. týždeň 2022

Peľová sezóna brezy definitívne skončila a v ovzduší postupne nadobúda prevahu peľ bylín. Prebieha peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré budú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom najbližších týždňov. Peľ ihličnanov dosiahne nanajvýš stredné denné hladiny a má klesajúcu tendenciu na celom území Slovenska. Dreviny s vysokou produkciou peľu pomaly dokvitajú a v ovzduší pribúda peľ bylín, najmä skorocelu a pŕhľavovitých. Denné koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na www.pelovespravodajstvo.sk.